Ljus- och konstinstallation vid Rymdtorget i Bergsjön.

Ljus- och konstinstallation vid Rymdtorget i Bergsjön.

Ny översiktsplan för Göteborg

Var finns kulturen i staden?

Nu kartlägger vi konst- och kulturlivet i Göteborgs Stad! Vill du dela med dig av din kunskap om var du kan skapa eller ta del av konst och kultur i ett Göteborg i förändring? Svara då på enkäten som ska ligga till grund för hur vi hittar plats för kluster av konst- och kulturliv i framtidens stad.

När Göteborg växer och förändras har kulturförvaltningen ett uppdrag att bygga upp kunskap om var kulturen finns i staden. Kulturförvaltningen samarbetar med stadsbyggnadskontoret i det pågående arbetet för en ny översiktsplan för Göteborg.

Syftet med denna kartläggning är att kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i den framtida staden. Detta blir ett viktigt underlag i den översiktliga planeringen av Göteborg.

Fram till den 30 september har du chans att bidra genom att besvara enkäten om konstnärliga och kreativa verksamheter i Göteborg.

Fram till den 30 september har du chans att bidra genom att besvara enkäten om konstnärliga och kreativa verksamheter i Göteborg.

Klicka på länken nedan för att komma direkt till enkäten.

Publicerad 4 september 2020 (Uppdaterad 17 september 2020)