Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

”Antalet cykelresor ska tredubblas fram till 2025”

Hallå där, Malin Månsson – cykelstrateg på trafikkontoret, är det fler som börjat cykla nu när alla infrastrukturprojekt påverkar biltrafiken mer och mer?

– Det går egentligen inte att svara helt säkert på det. Vi vet visserligen att cyklingen ökade med över tio procent under 2018 jämfört med året innan, men det tror vi framförallt beror på det fina sommarvädret. Men visst kan även andra faktorer ligga bakom den kraftiga ökningen, som att krånglet i biltrafiken har ökat.

Av alla resor som görs i Göteborg står cyklingen för 5-7 procent – hur ser målet för cyklingen ut på längre sikt?

– Vi har som mål att det ska ske en tredubbel ökning av antalet cykelresor fram till år 2025, vilket förstås också skulle öka andelen cykelresor i förhållande till andra trafikslag.

Vi har som mål att det ska ske en tredubbel ökning av antalet cykelresor fram till år 2025.

Hur ska det gå till?

– Det som krävs är att det sker en verkligt omfattande förbättring av cykelinfrastrukturen. Vissa saker har vi redan utfört, men det är först från och med förra året som vi kunde börja jobba med de stora förbättringarna. Orsaken till det är bland annat att Trafikkontoret prioriterat andra stora infrastrukturprojekt och att vi tidigare varit underbemannade.

Kan du nämna några exempel på stora cykelprojekt som är på gång?

– Arbetet med pendelcykelstråken pågår för fullt och det fortsätter vi med, bland annat på Björlandavägen, Tuvevägen, Torpavallsgatan den resterande delen av Delsjövägen.

– I centrum är det svårt att bygga nytt eftersom det är så mycket annat som pågår. Ett exempel på något som händer centralt är dock att en ny cykelbana ska byggas mellan Ullevimotet och Willinsbron, vilket är kopplat till utvecklingen i Gårda.

Publicerad 5 februari 2019 (Uppdaterad 6 februari 2019)