Förskolebarnen Sol Colliander, Tiffany Habibzadeh och Oliver Örnell hjälps åt att ta ett första spadtag för sin nya förskola - Sveriges första med en ambition att bli så fossilfri som möjligt. Foto: Hannah Björk

Barnens spadtag ger hopp om fossilfri framtid

Hösten visade sig från sin bästa sida och barnen som ska flytta in i Backa kyrkogata 11 gjorde ett strålande jobb när de hjälpte politikerna som beslutat om det fossilfria projektet Hoppet att ta ett första spadtag när bygget drar igång.

I början såg de lite ovana ut i bygghjälmar, varselväst och utrustade med varsin spade. Förskolebarnen Oliver Örnell, Sol Colliander och Tiffany Habibzadeh kan det här med att gräva – och varför bara ett första spadtag när man kan ta flera?

Barnatrion representerar de tre förskolor, Backa kyrkogata 3, 7 och 9, som ska flytta in i den nya förskolan som planeras stå färdig i slutet av 2021.

Naturlig skugga från blodbokar

Vid spadtagsceremonin talade kommunalrådet Karin Pleijel, MP, om stadens mål om att bli fossiloberoende och talade sig varm för förskolans placering bland rejäla blodbokar och yngre träd som ska växa sig större och ge naturlig skugga på förskolegården.

 Passa på att blunda och lyssna på fåglarna och suset från träden, sade kommunalrådet som uttryckte stor stolthet över att det första initiativet nu ska bli verklighet.

Till stor del byggd av trä

Totalentreprenören Deromes vd Peter Mossbrant berättade om lärdomarna från projektet One tonne life som var företagets första samarbete med målet att minska koldioxidutsläpp.

 Barnen får en fantastisk förskola som till stor del är byggd av trä, och Göteborgs Stad visar med Hoppet att man vill gå i täten för ett fossilfritt byggande.

Barnen får en fantastisk förskola som till stor del är byggd av trä, och Göteborgs Stad visar med Hoppet att man vill gå i täten för ett fossilfritt byggande.

Bygget av Hoppet blir vägledande

Lokalnämndens ordförande Christer Holmström, M, berättade om innovationsprojektets väg från idé på förvaltningen till första dragningen i nämnden och upphandling av entreprenör.

 Vi fick en väldigt tydlig signal från kommunfullmäktige om att genomföra projektet och nu kan vi konstatera att vi är på god väg mot ett genomförande. När jag ser på de projekt vi genomför på förvaltningen, så är många vanliga men en del ovanliga och vi ser fram emot att använda lärdomarna från Hoppet i våra kommande byggprojekt.

Grund av återbrukat glas

När första spadtaget grävts, presenterade sakkunniga inom lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen exempel på de nya material som bidrar till att sänka de klimatpåverkande utsläppen vid byggnationen av förskolan Hoppet med 70 procent.

Grunden består av delvis återbrukat glas, ett material som heter Foamglas. Virket som skolan byggs av är delvis lokalproducerat i Rödbo i Göteborgs Stads egen skog Burebacken som avverkats kalhyggesfritt.

Virket som skolan byggs av är delvis lokalproducerat i Rödbo i Göteborgs Stads egen skog Burebacken som avverkats kalhyggesfritt.

Det klimatneutrala tänkandet följer även med när barn och pedagoger flyttar in i den nya förskolan:

Vi har fått en unik chans att skapa förändring och göra skillnad på riktigt. Det betyder att vi måste tänka nytt i alla processer, till exempel ska vi möblera förskolan med återbrukade möbler så långt som möjligt, jobba för att minska energianvändningen och förebygga avfall, säger Monika Carlsson, utvecklingsledare Miljö inom förskoleförvaltningen.

Vi har fått en unik chans att skapa förändring och göra skillnad på riktigt. Det betyder att vi måste tänka nytt i alla processer, till exempel ska vi möblera förskolan med återbrukade möbler så långt som möjligt, jobba för att minska energianvändningen och förebygga avfall.

Barnen på förskolorna som ska flytta in på nya förskolan tittar på de teckningar som de målat av sin drömförskola.

Barnen på förskolorna som ska flytta in på nya förskolan tittar på de teckningar som de målat av sin drömförskola.

Bild på materialet foamglass som är mörkgrått och ligger i flera lager.

Materialet foamglass består av delvis återanvänt glas och ska utgöra bottenplattan i nya förskolan.

Bild på barn iförda bygghatt och utrustade med spade som gräver i jorden.

Sol Colliander hjälper Tiffany Habibzadeh upp. De och Oliver Örnell utgjorde trion som representerade de barn som ska flytta in i nya förskolan vid spadtagsceremonin.

Bild på barn och vuxna som tar ett spadtag.

Pedagogen Bahar Waysi förskolebarnen Sol Colliander, Tiffany Habibzadeh och Oliver Örnell politikerna Christer Holmström, lokalnämndens ordförande och Karin Pleijel, kommunalråd samt totalentreprenören Deromes vd Peter Mossbrant att gräva det första spadtaget för förskolan Hoppet.

Publicerad 30 september 2020 (Uppdaterad 1 oktober 2020)