Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande. Priset kommer från Per och Alma Olssons fond och den vinnande byggnaden är den som på bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning. Byggnaden ska ha varit färdigställd under föregående år.

I år gick priset till Riksbyggens bostadsrättsföreningen Viva i Guldheden med Malmström Edström som arkitekter.

"Det här var något klart utöver det vanliga, och vårt beslut var enhälligt."

 Vi i juryn var framförallt imponerade av projektets genomgående höga kvalitet och nivå i så många aspekter - allt från arkitekturen till överskottsenergin. Det här var något klart utöver det vanliga, och vårt beslut var enhälligt, säger Mattias von Geijer, bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och en av juryns medlemmar.

Byggnaden färdigställdes under 2018 och i huset som ligger på Dr Allards gata i Guldheden finns totalt 132 lägenheter.

"Det är extra roligt att utmärkelsen går till Brf Viva som är byggt för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt.

Utmärkelsen ”Årets bästa byggnad” är det finaste priset en byggherre kan få i Göteborg och vi är väldigt glada och hedrade, det är extra roligt att utmärkelsen går till Brf Viva som är byggt för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Priset är också en eloge till alla våra samarbetspartners som bidragit i skapandet av Brf Viva, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Totalt var 12 byggnader nominerade till priset i år. Hedersomnämnande går till Polestars huvudkontor på Hisingen där Polstar är byggaktör och Bornstein Lyckefors arkitekter.

"Utmärkelsen 'Årets bästa byggnad' är det finaste priset en byggherre kan få i Göteborg och vi är väldigt glada och hedrade, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg (mitten av bilden), här tillsammans med Håkan Eriksson (V), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande (till vänster) och arkitekten Andreas Norrman från Malmström Edström Arkitekter.

Juryns motivering

Pristagare: Bostadsrättsföreningen Viva

”Som en naturlig fortsättning på folkhemmets bostadsbyggande tar de plats bredvid Guldhedens klassiker. Byggnadernas uttryck är otvivelaktigt modernt, genomfört med precision i detaljen och omsorg i mötet med marken och himlen. Sluttningens dramatiska förutsättningar förvaltas väl i byggnadernas volymer och med stor känslighet i bostadsgårdarnas arkaiska skönhet. Ambitionen att bygga för framtiden är tydlig i energilösningar, upplåtelseformer och mobilitetssätt.

Bostäderna är välstuderade och kan varieras efter växlande behov. Sekvensen från det gemensamma till det privata, från loftgången till sovrummet, ger kvaliteter utöver det vanliga. För att med stor omsorg omhänderta en plats och skapa stor byggnadskonst tilldelas Bostadsrättsföreningen Viva priset ur Per och Alma Olssons fond för år 2019.” 

Hedersomnämnande: Polestar

”På Hisingen i Volvoland har en ny stjärna tänts. Det pånyttfödda huvudkontoret för Polestar lyser som ett utropstecken bland de i övrigt ganska anonyma byggnaderna i omgivningen.

På ett mycket skickligt sätt har arkitekt och byggherre förvandlat en befintlig alldaglig kontorsbyggnad till en liten juvel som visar på nytänkande och kreativitet. Med tanke på den mycket koncentrerade tidplanen och en begränsad budget är det verkligen en fantastisk prestation som här har genomförts.”

Per och Alma Olssons fond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav.

Juryn som består av fem ledamöter utnämns enligt testamentet av kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, kulturnämnden och Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst, men vem som helts kan nominera en byggnad.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland de senaste årens pristagare har vi Däckhusen, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry Hill i Hovås, Kville saluhall och Göteborgs krematorium. 

Publicerad 10 december 2019 (Uppdaterad 2 september 2020)