Den tillbyggda delen kommer bli cirka 3 350 kvadratmeter och vara lika hög som nuvarande byggnad. Tillbyggnaden ska placeras på pelare, 4,5 meter ovan marknivå. Detta för att kunna bevara befintliga in- och utfartsvägar, gång- och cykelbanor samt minimera påverkan på närliggande kultur- och naturvårdsmiljö.

Publicerad 19 maj 2022 (Uppdaterad 19 maj 2022)