- Det finns starka samband mellan elevers delaktighet och elevers bästa. Vi jobbar därför med att involvera elever och ta del av deras kunskap när vi bygger skolor. Eleverna ser saker som vi inte har förmåga att se. Det är ju de som dagligen går i våra skolor och det är deras behov vi ska möta. Kort sagt bidrar elevernas perspektiv till att höja kvaliteten i våra skolor.

Hur funkar det rent praktiskt när eleverna är delaktiga?
- Vi ordnar bland annat workshops för elever, arkitekter och projektledare. Om en skola till exempel ska byggas om har vi bett elever berätta om det finns någon plats på skolan som inte känns bra. Eller tvärtom - någon plats som de tycker extra bra om. Vi ber också eleverna berätta om vad som behöver finnas utomhus och inomhus.

I flera fall har vi även ordnat gå-turer för våra elever. Då deltar även vuxna, till exempel pedagoger, vi på fastighetsenheten och arkitekter. Vid dessa tillfällen går vi runt på skolan samtidigt som eleverna berättar om sin skolmiljö. Till exempel om sådant de gillar och ogillar. Ett annat kreativt grepp vi testat är Virtual reality. Det har gjort vi på bland annat Glöstorpsskolan i Tuve. Med hjälp av VR-glasögon kunde våra elever virtuellt gå runt och uppleva byggnaden och de olika rummen i en skola som ännu inte fanns. I nästa steg arbetade eleverna med möbleringen i Virtual reality.

På vilket sätt har eleverna kunnat påverka utformandet av våra skolor?
-Vi lyssnar in och vill förstå elevernas behov. Ibland är eleverna med och påverkar redan från start när vi bygger nytt eller bygger om. Ibland kopplar vi in dem in i ett senare skede. Till exempel för att tycka till om ett förslag. Vi har också involverat elever när vi ska namnge skolor. Det har vi gjort för bland annat Lundbyskolan, Sandarnaskolan, Lilla Gårdsstensskolan och Ellen Keysskolan.

Vid flera tillfällen har elever fått tycka till om möbleringen. Kärraskolans skolrestaurang har till exempel utformats utifrån elevernas förslag och tankar. Våra elever har även varit delaktiga vad gäller konsten på våra skolor. Till exempel på Skytteskolan, Backaskolan och Långedragsskolan.

Hur har responsen sett ut från eleverna?
- Elever vill gärna vara med och påverka och bidra i utformningen av sin skola. I efterhand är de stolta och nöjda över sin insats. De har bidragit till något viktigt som påverkar många elever - även de som ska gå i skolorna i framtiden.

En man i spräcklig skjorta tittar in i kameran och bläddrar med några papper.

Andréas Forsberg är utvecklingsledare på grundskoleförvaltningens fastighetsenhet. Foto: Lina Hultén

Publicerad 11 november 2022 (Uppdaterad 11 november 2022)