Kartan visar olika kulturkluster i Göteborg. Illustration: Kulturförvaltningen.

Den digitala kartan fylldes med 800 nålar och skapade en första överblick över det fria kulturlivet i staden. Enligt de svar som samlades in finns de flesta av Göteborgs kulturverksamheter i de centrala delarna av staden på båda sidorna älven, från Älvsborgsbron i väster till Gamlestan/Kålltorp i öster. Det följer i stort Göteborgs äldre stads- och industribebyggelse, och visar att äldre kulturmiljöer har betydelse för det fria kulturlivet. Dock behöver fördjupade undersökningar göras i flera av Göteborgs förortsområden för att få in fler svar och skapa en heltäckande bild av kulturgöteborg.

Kulturförvaltningen har ett uppdrag att visa Göteborgs olika kulturvärden i stadsutvecklingen, och kartenkäten är ett steg i den riktningen. Tack vare att många fria kulturutövare fyllde i enkäten har vi nu en bredare kunskap, säger Vanja Larberg, utvecklingsledare på kulturförvaltningen.

Kartläggningen visar också att kulturella ”ankare”, är viktiga och drar till sig fler kulturaktörer. Musikens hus är ett exempel inom musikfältet, som via sina resurser skapar ett intresse hos andra inom samma fält att etablera sig på platsen. Samma logik finns i till exempel Lagerhuset när det gäller litteratur och på Konstnärernas kollektivverkstad och Konstepidemin när det gäller konst. Om ankaret försvinner, så försvinner viktiga förutsättningarna för kulturlivet. 

Undersökningen har synliggjort stadens kulturformers olika behov och förutsättningar. Tydligast syns skillnaden mellan litteraturfältet och filmfältet. Litteraturfältet är geografiskt spritt över hela Göteborg med flera som jobbar hemifrån eller på caféer medan det mer resurskrävande filmfältet i huvudsak finns på Lindholmen och Järntorget.

De kulturutövare som deltog i enkäten skattar lokalhyran som den viktigaste faktorn, följt av i vilket område lokalen ligger, när det gäller val av lokal. Dessa faktorer skattas högre än lokalens utformning och egenskaper.

Läs rapporten i sin helhet på www.goteborg.se/kultur

Publicerad 15 oktober 2021 (Uppdaterad 29 oktober 2021)