Nodi kontorshus är årets byggnadsverk 2022. Foto: Åke Eson Lindman

– Byggnaden är väldetaljerad, och samtidigt stramt vacker till sin karaktär. Samtida och historisk byggnation på samma gång. Här har byggherre, arkitekt och entreprenör visat på ett genuint intresse för en ny hållbar värld. Det är bara att applådera!, säger Carina Ridenius, ledamot av priskommittén för Per och Alma Olssons fond.

Nodi kontorshus i Nya Hovås färdigställdes år 2021 och är med sin stomme i trä utformad för att få att trivsamt inomhusklimat samtidigt som det har ett lågt klimatavtryck.

"Att vi nu får ta emot denna prestigefyllda utmärkelse känns ärofyllt och fantastiskt roligt för oss och för alla branschkollegor som passionerat jobbat med projektet."

– Genom tidig involvering och öppenhet har vi med vår metod för samskapande lyckats förena alla parter i en ambitiös och gemensam vision. Nodi är ett bevis på att arkitektur, hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand. Att vi nu får ta emot denna prestigefyllda utmärkelse känns ärofyllt och fantastiskt roligt för oss och för alla branschkollegor som passionerat jobbat med projektet, i synnerhet vårt fina samarbete med entreprenören BRA Group , säger Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group.

Totalt nominerades sju byggnadsverk till 2022 års pris. Priset som vinnaren tilldelas består av en plakett och 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Förutom det vinnande bidraget delar juryn även ut ett hedersomnämnande. I år går hedersomnämnandet till Förskolan Hoppet där Göteborgs Stad lokalförvaltningen är byggaktör och LINK Arkitektur är arkitekter.

Pristagarna för bästa byggnadsverk 2022 på Börsen får sitt pris av Göteborg Stads borgmästare. Från vänster: Oskar Lindström, projektledare, Next Step Group. Joakim Hansson, ansvarig arikekt, White arkitekter. Aslan Akbas, borgmästare, Göteborgs Stad. Foto: Denise Sandvall, Göteborgs Stad

Juryns motiveringar till pristagaren och hedersomnämnandet 2022

Pristagare: Nodi kontorshus

Nodi kontorshus, årets byggnadsverk 2022. Foto: Åke Eson Lindman

”Den dovt mörkbruna trävolymen är platsens lugn. Omgivningens cirkus av tegel, puts, plåt, och aluminium, ackompanjerad av 158:ans puls, är en kontrast till den mörka gestalten som ber om ’största möjliga tystnad’. De utkragande våningarna mot söder och väster är en trygg balansakt som bygger på ett rationellt pelar-balksystem av limträ. Byggnadens överhäng ger fasaden skugga samtidigt som resultatet, byggnadens hela form, hävdar områdets betydelse. Formen känns igen i samtida och historiska exempel där bärverket är en fundamental utgångspunkt. Väldetaljerade massiva träkonstruktioner, höga våningshöjder och tekniska system som konsekvent följer konstruktionens rytm ger invändigt en säreget rättfram arbetsmiljö. Med kontorshuset Nodi redovisar byggherre, arkitekt och entreprenör ett genuint och professionellt intresse för en ny hållbar värld. Applåder!”

Hedersomnämnandet: Förskolan Hoppet

Förskolan Hoppet vann inte årets byggnadsverk 2022 men fick ett hedersomnämnande. Foto: Hanna Björk

”Förskolan är en av de miljöer som präglar våra yngsta barn allra mest. Att den miljön då tar barnens framtid på största allvar i alla aspekter kan tyckas vara en självklarhet. Omställningen till ett mer fossilfritt samhälle är en förutsättning för att livet på jorden som vi känner det ska bevaras, och byggandet har här en stor och viktig roll att spela. Exemplets makt är stor och förskolan Hoppet har i ambitionen att bygga klimatneutralt och fossilfritt visat att möjligheten finns om vi vill. Byggnaderna och gården genomsyras av ambitionen och visar samtidigt en inlevelse och omsorg i många detaljer. De stora fönstren med sittplatser är lika mycket en scen som en skyddad vrå. Förskolan Hoppet är en förebild när staden förnyas och något för barn, personal och byggaktör att vara stolta över.”

Rättelse sedan tidigare pressmeddelande

I tidigare pressmeddelande där vi presenterade de nominerade till årets pris skrev vi ”bästa byggnadsverk 2021”. Rätt ska vara ”bästa byggnadsverk 2022”. Däremot var de byggnadsverk som nominerats till 2022 års pris färdigställda år 2021.

Bakgrund till Per och Alma Olssons fond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade pengar till Göteborgs Stad. Dels skulle en summa pengar gå till att köpa in konst till Göteborgs folkskolor, dels skulle 100 000 kronor användas till att årligen dela ut pris till förra årets bästa byggnadsverk. Eller som det står i testamentet: "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav". Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Pristagare genom åren

Bland de senaste årens pristagare finns Brudaremossen lakvattenbyggnad, Lindholmens tekniska gymnasium, Bostadsrättsföreningen Viva, Däckhusen, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry Hill i Hovås, Kville saluhall och Göteborgs krematorium.

Om juryn

Juryn består av fem ledamöter och utnämns enligt testamentet av kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, kulturnämnden och Tekniska samfundet i Göteborg, avdelning för husbyggnadskonst. Vem som helst kan nominera ett byggnadsverk.

Juryn för årets prisutdelning har bestått av:

  • Ann Catrine Fogelgren, utsedd av kulturnämnden
  • Maud Ekman, utsedd av kommunfullmäktige
  • Carina Ridenius utsedd av kommunfullmäktige
  • Mattias von Geijer utsedd av byggnadsnämnden
  • Mattias Gunneflo utsedd av Tekniska samfundet
Publicerad 12 december 2022 (Uppdaterad 13 mars 2023)