Göteborgs nya krematorium stod färdigt på Kvibergs kyrkogård 2017.

Vinnaren av Per och Almas fond 2018

Vinnaren av Per och Almas fond 2018

Per och Alma Olsson donerade för cirka 40 år sedan 100 000 kr till Göteborgs stad där avkastningen ska användas till ett pris till den byggaktör som under nästföregående år har färdigställt den bästa byggnaden i staden.

I år gick priset till Göteborgs krematorium. Byggnaden har ritats av Erséus arkitekter, på uppdrag av Svenska kyrkan.    

Vi är väldigt glada som en liten byggaktör att uppmärksammas på det här sättet. Det här är ju en väldigt speciell byggnad som både är en arbetsplats men också en officiell byggnad. Allt fler närvarar vid kremeringar, och då är det viktigt att det är en byggnad som det är behagligt att vistas i, säger Roger Olausson som är byggansvarig på Svenska kyrkan.

Allt fler närvarar vid kremeringar, och då är det viktigt att det är en byggnad som det är behagligt att vistas i.

Cissi Hammer, förvaltningschef vid Svenska kyrkan, håller med:

Det är dessutom inte mycket nytt som byggs på kyrkogårdar och det är en ganska speciell miljö, säger Cissi Hammer.

Arkitekten Peter Erséus vill också lyfta fram att det är en byggnad som inrymmer många funktioner:

Det är en ceremoniell byggnad. Den ska ha värdighet, men också rationalitet och ha en god arbetsmiljö, säger Peter Erséus.

I samband med prisutdelningen fick kvarteret BRF Majstången ett hedersomnämnande. Kvarteret är ritat av Sweco Arkitekter på uppdrag av JM.

”Det här är ju en väldigt speciell byggnad som både är en arbetsplats men också en officiell byggnad”, säger Roger Olausson, byggansvarig Svenska kyrkan, andra från vänster. Här tillsammans med Håkan Eriksson (V), kommunfullmäktiges 3:e vice ordförande, Cissi Hammer, förvaltningschef Svenska kyrkan och Peter Erséus, Erséus arkitekter.

Juryns motivering

Göteborgs krematorium

”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan, från det storlaget monumentala till det finstämt sirliga. På håll, en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig. På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpterade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till veckade flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinnlighet och experimentlusta å andra. Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver. Resultatet är en arkitektur, som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Ur motiveringen för BRF Majstången

”Med en unik kombination av traditionella och nyskapande element tar kvarteret sin självklara plats i den gamla bebyggelsen i Majorna.”

På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpterade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till veckade flortunna ark.

Per och Alma Olssons fond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav.

Juryn som består av fem ledamöter utnämns enligt testamentet av kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, kulturnämnden och Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst, men vem som helts kan nominera en byggnad.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland de senaste årens pristagare har vi Däckhusen, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry Hill i Hovås och Kville saluhall.

Publicerad 14 december 2018 (Uppdaterad 21 september 2020)