Göteborgs lokala lantmäterimyndighet, där Monica Daxler är avdelningschef, ansvarar för indelningen av fastigheter.

Göteborgs lokala lantmäterimyndighet, där Monica Daxler är avdelningschef, ansvarar för indelningen av fastigheter.

Nya utmaningar för lantmätarna när Göteborg växer

Lantmäteriavdelningens specialister spelar viktiga roller när helt nya frågor och utmaningar uppstår i stadsutvecklingen. 3D-fastigheter är ett exempel på lösning enligt avdelningschef Monica Daxler.

Göteborg växer på höjden, bredden och djupet. När det blir tätare mellan och inuti stadsdelarna uppstår nya utmaningar för den snart 400 år gamla staden.

All mark är indelad i fastigheter, som är markområden och alltså inte detsamma som byggnader. I Göteborgs Stad finns uppemot 72 000 olika fastigheter. Göteborgs lokala lantmäterimyndighet ansvarar för indelningen av fastigheter, reder ut oklarheter och hjälper till att lösa många av de frågor som kan uppstå när staden ritas om.

Monica Daxler är avdelningschef och ser sina medarbetare som några av stadsutvecklingspusslets riktiga möjliggörare.

– Det är många spännande frågeställningar som uppstår när staden förtätas och det byggs så mycket på en och samma gång. När städer blir trängre blir det allt vanligare att många användningsområden behöver samsas på samma yta. Där är vi på lantmäteriavdelningen med för att hitta lösningar, säger Monica Daxler.

Göteborg växer på höjden, bredden och djupet. När det blir tätare mellan och inuti stadsdelarna uppstår nya utmaningar för den snart 400 år gamla staden.

”När städer förtätas blir det allt vanligare att många användningsområden behöver samsas på samma yta. Där är vi på lantmäteriavdelningen med för att hitta lösningar”, säger Monica Daxler.

De flesta fastigheter är en yta på marken, men kan också finnas ovanför marken eller under jord. Den prisade vårdcentralen Nötkärnan, som ligger uppe på ett parkeringsgarage i Bergsjön, är exempel på en så kallad 3D-fastighet.

– Det blir allt vanligare med 3D-fastigheter. Det kan också vara en byggnad där olika våningar har olika funktioner och ägare – som i Karlastaden där Karlatornet är indelat i flera olika fastigheter, säger Monica Daxler.

Det som gör stadslinbanan så speciell och spännande är att den korsar många andra befintliga fastigheter.

Stadslinbanan, som har sin sträckning från Järntorget över älven vidare till Hisingen, är ett exempel på ett komplicerat projekt där lantmäteriavdelningen är aktivt delaktig.

– Det som gör stadslinbanan så speciell och spännande är att den korsar många andra befintliga fastigheter. Då uppstår många frågor som vi på lantmäteriavdelningen är med och reder ut.

Den prisade vårdcentralen Nötkärnan, som ligger uppe på ett parkeringsgarage i Bergsjön, är exempel på en så kallad 3D-fastighet.

Monica Daxler framhäver också det viktiga samarbetet inom Göteborgs Stad.

– Det finns flera likheter mellan Stadslinbanan och Nötkärnan trots att de är så olika. Båda skapar fantastiska förutsättningar för invånarna och båda knyter samman staden väldigt tydligt. Båda är konstnärligt och arkitektoniskt vackra och de gör båda staden mer tillgänglig – fast på olika sätt. Det är otroligt roligt att vi i samarbete med flera olika förvaltningar är med och tar fram sådana lösningar.

Text: Marcus Olsson
Foto: Sanna Tedeborg

”Det som gör stadslinbanan så speciell och spännande är att den korsar många andra befintliga fastigheter. Då uppstår många frågor som vi på lantmäteriavdelningen är med och reder ut”, säger Monica Daxler.

Tre 3D-fastigheter i Göteborg

Nötkärnan i Bergsjön

BVC och Vårdcentralen i Bergsjön ligger ovanpå ett parkeringsgarage och har ritats av Gert Wingårdh och Anders Olausson på Wingårdh Arkitektkontor. Nötkärnan vann första pris i designtävlingen European Healthcare Design 2017 i kategorin Design for Health and Wellness.

BRF Studio 57

Göteborgs första tredimensionella bostadsfastighet byggdes på Norra Älvstranden 2008. De 57 lägenheterna har byggts ovanpå ett parkeringshus.

Karlatornet

Karlatornet, som byggs i nya stadsdelen Karlastaden, är ett exempel på förtätning med en byggnad som planeras innehålla ett flertal 3D-fastigheter, som exempelvis en skybar högst upp i byggnaden.

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 29 januari 2019)