Göteborgs krematorium blev årets bästa byggnad förra året. Nu kan du nominera vilket hus som ska bli årets!

Göteborgs krematorium blev årets bästa byggnad förra året. Nu kan du nominera vilket hus som ska bli årets!

Nominera bästa huset i stan

Varje år delas Per och Alma Olssons fond ut pris för ”årets bästa byggnad” till den byggaktör som under förra året byggde klart hus som bäst uppfyller fondens krav på en byggnads utformning och användning. Vilket hus tycker du är bäst? Passa på att nominera.

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav".

Per och Alma Olsson fond är ett pris som verkligen lyfter fram en byggnads alla kvaliteter.

Per och Alma Olsson fond är ett litet pris, men det enda av som delas av Göteborgs Stad. Det är ett pris som verkligen lyfter fram en byggnads alla kvaliteter som användning och inte endast utformningen.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland de senaste årens pristagare har vi bland annat Däckhuset, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry Hill i Hovås, Kville saluhall och Nötkärnan i Bergsjön. Förra året var det Göteborgs krematorium som fick priset (se bild).

Vinnaren utses av en sakkunnig jury, men vem som helst kan nominera. Är det något hus som stod färdigt 2018 som du tycker är extra fint och funktionellt? Skicka din nominering till

sbk @sbk.goteborg.se senast den 4 oktober och skriv ”Nominering Per och Alma Olssons Fond” i ämnesraden.

Här finns en lista över tidigare vinnare: https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_och_Alma_Olssons_fond

 

Publicerad 11 september 2019 (Uppdaterad 11 september 2019)