Visualisering över Gustav Adolfs torg.

Så rustar vi staden inför framtida översvämningar

Vi vet att havsnivån stiger. Vi vet också att extrema väderhändelser blir allt vanligare. Om vi inte gör någonting nu, hur skulle Gustav Adolfs torg se ut om cirka 80 år? Stormvindar piskar torget, himlen öppnar sig och regnet vräker ned. Vägar översvämmas, bilar, tåg- och spårvagnstrafik står still, byggnader, diken och dagvattenbrunnar översvämmas.

Filmen visar 2100 års maximala högvattenstånd i kombination med ett stormtillfälle och hur detta skulle se ut på dagens Gustav Adolfs Torg. Vi räknar med en medelhöjning av havsvattennivå på 1 meter, med ett stormtillfälle kan höjning gå upp till 2,65. 

Klimatfrågor är ständigt aktuella i stadsutvecklingen, och att visualisera ett sådant här scenario är ett effektivt sätt för att höja medvetenheten.

Vi vet att havsnivån stiger. Vi vet också att extrema väderhändelser blir allt vanligare.

– När du ser hur ditt torg skulle förvandlas av stigande vattennivåer får du en insikt.
Det här kan hända om vi inte gör något. Vi i staden arbetar för att förhindra en sådan här situation. I varje detaljplan, analyseras och utreds risker och hot, säger Ulf Moback, klimatstrateg och landskapsarkitekt vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Visuallisering_Gustav Adolf_torg_översvämning_thumbnail.jpg

Visualisering Gustav Adolfs torg.

Göteborgs Stad var tidigt ute att arbeta med vattenfrågor, bland annat med ett digitalt simuleringsverktyg och modelleringar för mer regn, höga flöden och höga havsvattennivåer.

Klimatfrågor är ständigt aktuella i stadsutvecklingen, och att använda visualiseringsverktyg är ett effektivt sätt för att höja medvetenheten. 

– För att kunna bygga smart i framtiden och skydda befintlig stad från översvämning arbetar vi förebyggande för att skapa skydd för vattenmassorna. Det handlar till exempel om stormbarriärer mot havet, vattenpumpar vid älvens utlopp och förhöjning av älvkanten, fortsätter Ulf Moback.

I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad arbetar med dessa frågor, se länk nedan.

Publicerad 11 september 2020 (Uppdaterad 7 januari 2021)