Visionsillustration: Castellum / Heart Aerospcae Arkitekter: Krook & Tjäder, Nils Andréasson Arkitetkontor

Syftet med planprogrammet är att undersöka om det är lämpligt och möjligt att utveckla ett större sammanhängande verksamhetsområde och samtidigt bevara pågående markanvändning för delar av flygplatsen.

Stadsbyggnadskontoret ser att en utveckling av det aktuella området har stora förutsättningar att öka utbudet på sådan mark vilket är i linje med Översiktsplan för Göteborg (goteborg.se)

 Det blir med allra största sannolikhet fokus på logistik, industri samt innovation, inte minst inom elektromobilitet. Inom programområdet kan det bli möjligt att bygga verksamhetslokaler motsvarande 700 000 m2, vilket då kan bidra med 6000 nya arbetstillfällen, säger Fredrik Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret

När startar samrådet?

Samråd för planprogram pågår mellan den 30/11- 30/12. På plan- och byggprojekt kan du från och med den 30/11 ta del av planhandlingar och lämna dina synpunkter.

Publicerad 23 november 2022 (Uppdaterad 23 november 2022)