Se filmen: Hur kan jag påverka stadsutvecklingen?

I tre filmer låter vi experter svara på göteborgarnas vanligaste frågor om stadsutvecklingen i Göteborg. I denna film har vi med oss två experter från Göteborgs Stad som får svara på frågan: hur kan jag vara med och påverka stadsutvecklingen i Göteborg?

En av de viktigaste, och vanligaste, frågorna om stadsutvecklingen i Göteborg handlar om hur den vanlige göteborgaren kan vara med och påverka. I detta avsnitt får vi ta del av konkreta exempel på när göteborgare påverkat utvecklingen. Vi får också veta mer om den demokratiska processen och hur du kan vara med och påverka om du är ung i staden.

Medverkande är Viveca Risberg, projektledare, och Mie Svennberg, översiktsplanerare med fokus på barn och unga, från stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Hur kan jag vara med och påverka stadsutvecklingen?

Hur kan jag vara med och påverka stadsutvecklingen?

Lär dig mer om stadsutvecklingsprocessen

I tre filmer låter vi experter svara på göteborgarnas vanligaste frågor om stadsutvecklingen i Göteborg.

Publicerad 23 november 2020 (Uppdaterad 19 januari 2021)