Rune Arnesen, stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling AB.

Se filmen: Varför byggs det så mycket just nu?

I tre filmer låter vi experter svara på göteborgarnas vanligaste frågor om stadsutvecklingen i Göteborg. I denna film har vi med oss tre experter från Göteborgs Stad som får svara på frågan: Varför byggs det så mycket i Göteborg just nu?

Svaren på frågan ”Varför byggs det så mycket i Göteborg just nu” tar oss på en historisk tillbakablick till bostadsöverskottets Göteborg, genom ekonomiska kriser och till tankar om framtidens hållbara stad.

Medverkande är Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad, Rune Arnesen, stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling AB och Martin Blixt, vd Framtiden Byggutveckling AB.

Publicerad 10 november 2020 (Uppdaterad 19 januari 2021)