Flygbild över Hisingen och fastlandet. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Flygbild över Hisingen och fastlandet. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Startplanen för 2022 innehåller cirka 810 småhus och cirka 659 studentbostäder. Det totala bostadsinnehållet är på nästan 3 500 bostäder. Startplanen rymmer också cirka 40 förskoleavdelningar, två skolor, cirka 301 000 kvm verksamhetsyta samt samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur.

  När vi påbörjar arbetet med att ta fram startplanen så tittar vi på staden utifrån ett övergripande perspektiv för att se vad som behöver prioriteras under nästkommande år. Utmärkande för startplanen 2022 är satsningen på småhus och studentbostäder, säger Fredrik Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret och ansvarig för arbetet med startplanen.

De flesta detaljplaner och program i startplanen har sitt ursprung från den så kallade väntelistan som består av de ansökningar om planbesked som fått positivt besked under de senaste åren. I startplanen finns också ett antal ospecificerade detaljplaner för att kunna möta upp oförutsedda behov.

Det tar tid att bygga stad

Inriktningen i startplanen bygger på översiktsplanen som är kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Startplanen bygger även på de politiska målen som är kopplade till årsbudgeten samt strategier för trafik, tät och grön stad samt utbyggnadsplanering.

 Från det att arbetet med en detaljplan påbörjas, rör det sig om cirka fem till åtta år innan hus och andra byggnader är inflyttningsklara, säger Fredrik Andersson.

Arbetet med att ta fram startplanen leds av stadsbyggnadskontoret men är ett nära samarbete mellan fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt kretslopp- och vatten. Startplanen beslutas av byggnadsnämnden i slutet av varje år.

Innehåll i startplanen 2022

Nedan kan du se ett urval av vad startplanen innehåller. Du kan ta del av den kompletta startplanen för 2022 på stadens webbplats.

  • Bostäder och förskola i Hjällbo centrum 560 lägenheter
  • Torslanda/Kongahällavägen Bostäder, verksamheter och förskola 507 lägenheter
  • Rannebergsvägen 320 lägenheter (varav 85 småhus)
  • Ebbe Lieberathsgatan 280 lägenheter
  • Etapp 1 ur program Tynnered 250 lägenheter (varav 100 småhus)
  • Etapp 2 ur program Frölunda 200 lägenheter (varav 50 småhus)
  • Norr om Tuve Torg 200 lägenheter (varav 200 småhus)
  • Lindholmsförbindelsen
  • Gång- och cykelbro över älven.
Publicerad 13 januari 2022 (Uppdaterad 13 januari 2022)