Jonas Alströmer ska bli snygg och säker; med start i maj restaureras statyn.

Jonas Alströmer ska bli snygg och säker; med start i maj restaureras statyn.

"Potatiskungen" Jonas Alströmer skrubbas upp

Den sista potatisen är inte satt för Jonas Alströmer på Lilla Torget. Med start i maj restaureras bronsstatyn av mannen som kallades "Potatiskungen" och i mitten av september ska arbetet vara klart.

Det är den sista i raden av centralt placerade bronsstatyer som restaureras. Sedan 2011 har park- och naturförvaltningen, genom konservator Helena Strandberg, restaurerat Poseidon på Götaplatsen, Gustav II Adolf på Gustaf Adolfs torg, Johanna i Brunnsparken, John Ericsson vid Avenyn och Kopparmärra på Kungsportsplatsen.

– Nu är det dags för Jonas Alströmer, som främst förknippas med att ha populariserat potatisodlingen i Sverige, att ”skrubbas upp”, berättar Johan Blomqvist, projektledare, park- och naturförvaltningen.

"Nu är det dags för Jonas Alströmer, som främst förknippas med att ha populariserat potatisodlingen i Sverige, att skrubbas upp."

I Alströmers (1685-1761) livsgärning ingår även att han var en av den industriella revolutionens förgrundsfigurer i Sverige. Han grundade flera företag, importerade maskiner och kunnande från utlandet och han var en av instiftarna av Kungliga Vetenskapsakademien.

Övre delen av bronsstaty av Jonas Alströmer där föroreningar syns. Statyn skiftar från ljus- till mörkgrönt. Han står lutad mot en stav och har en trekantig hatt samt lockig peruk. Han ser fundersam ut.

Statyn, som är skapad av skulptören John Börjeson, avtäcktes 28 december 1905. Placeringen på Lilla Torget valdes utifrån att Alströmer skulle stå i centrum för industri, handel och sjöfart.

Samma konstnär och gjuteri som ”Kopparmärra”

Statyn avtäcktes 28 december 1905. Den är skapad av skulptören John Börjeson, som även gjorde bronsstatyn ”Kopparmärra” (Karl IX:s ryttarstaty), och den är gjuten vid samma gjuteri, Otto Mayers konstgjuteri i Stockholm. Sockeln i röd granit är ritad av arkitekten Torben Grut.

Anledningen till att statyn står på Lilla Torget i Göteborg är att de beundrare av Alströmers livsgärning som samlade in medel för statyn ansåg att ”äreminnet för en målsman för industri, handel och sjöfart företrädesvis placeras i det centrum där dessa näringsgrenar lifligast pulsera.”

Ta bort föroreningar, ta fram detaljer och säkra statyn

Alströmer står lutad mot en käpp, klädd i knäbyxor, långrock och en lång broderad väst. Han bär peruk och en hatt vars brätte är uppvikt på tre sidor – en så kallad tricorne.

– I restaureringen ingår bland annat att ta bort skadliga föroreningar och beläggningar från bronsen för att få detaljer som västens utsmyckning och vädurshuvudena på stensockeln att framträda tydligare. Dessutom behöver infästningen av statyn förstärkas, så att den står stadigt och säkert på sitt fundament, säger Helena Strandberg, konservator.

"I restaureringen ingår bland annat att ta bort skadliga föroreningar och beläggningar från bronsen för att få detaljer som västens utsmyckning och vädurshuvudena på stensockeln att framträda tydligare. Dessutom behöver infästningen av statyn förstärkas, så att den står stadigt och säkert på sitt fundament."

Bronsstaty av Jonas Alströmer på granitsockel smyckad med vädurshuvuden i brons sammanbundna av lagerblad i brons. Statyn skiftar från ljus- till mörkgrönt. Han står lutad mot en stav och har en trekantig hatt samt lockig peruk.  I bakgrunden syns ett vitt hus i fyra våningar med spröjsade fönster och ett torn på hörnet. Till vänster i bild en trädgren.

I restaureringen av statyn ska bland annat skadliga föroreningar och beläggningar avlägsnas från bronsen för att få detaljer att framträda tydligare.

Publicerad 21 april 2021 (Uppdaterad 22 april 2021)