Ungefär 500 studentbostäder kan byggas vid Chalmers.

Ungefär 500 studentbostäder kan byggas vid Chalmers.

Studentbostäder kan byggas vid Chalmers

Ett stort antal studentbostäder kan byggas vid före detta Holtermanska sjukhuset i närheten av Chalmers. Det är förslaget i en detaljplan som nu går ut på samråd, vilket innebär att det är möjligt att lämna synpunkter.

Tre punkthus, en lägre byggnad och möjlighet till omvandling av den befintliga byggnaden vid före detta Holtermanska sjukhuset. Det är innehållet i ett förslaget som byggnadsnämnden nu har beslutat att ställa ut på samråd så att det finns en möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Förslaget innebär att området stärks som entré till Chalmers

Det kan bli ungefär 500 nya studentbostäder och även boende med särskild service. Det kan också finnas plats för verksamheter och Landalagatan kan omvandlas till allmän plats – gata. Gång- och cykelstråk kan också utvecklas inom och förbi området.

Förslaget kommer innebära att området stärks som entré till Chalmers och i utformningen av de nya byggnaderna är det viktigt att titta på att de kommer att passa in i miljön. Befintliga byggnader, varav vissa har ett högt kulturhistoriskt värde, kommer att bevaras.

Samrådet startar den 8 juli och håller på till och med den 8 september. Under den här tiden går det bra att lämna synpunkter via Göteborgs Stads plan- och byggsida.

Publicerad 25 juni 2020 (Uppdaterad 6 juli 2020)