Tips för uteserveringar

Göteborgs Stad arbetar för att minska coronavirusets effekter på näringslivet, bland annat går det att redan nu sätta upp sin uteservering. Men vad gäller om man inte har sökt bygglov? Det förklarar Carita Sandos, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.
Uteservering-Skärmklipp-2020.jpg

Uteserveringar

Göteborgs Stad arbetar för att minska coronavirusets effekter för näringslivet, och här spelar stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning en stor roll för att hjälpa café- och restaurangbranschen.

Till exempel har byggnadsnämnden beslutat att förlänga sommarsäsongen för uteserveringar, så att den börjar redan den 19 mars. Det betyder att det redan nu går att sätta igång med sin uteservering om man har bygglov. För den som inte har bygglov så går det bra att söka och de ansökningar som kommer in nu kommer att prioriteras.

– En rekommendation är att sätta igång med en uteservering som inte är bygglovspliktig, för den kan man ha ändå, säger Carita Sandros, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.   

Det som är tillåtet att göra, är att sätta ut bord och stolar på den plats där man tänker att man ska ha sin uteservering.

– Man behöver inte bygga så mycket eller kan ha den under tiden som vi handlägger bygglovet. För ett bygglov av den här typen tar 4 – 6 veckor innan man har fått den eftersom vi måste höra grannarna och det tar några veckor.

Det som är tillåtet att göra är att sätta ut bort och stolar på den plats där man tänker att man ska ha sin uteservering. Men man får tänka på att markiser till exempel inte får ha stöttor i backen eller att man har parasoller som man sätter ihop eller sätter ihop med fasaden. Inramningen till platsen kan man göra, men den får inte vara högre än 110 cm och den måste vara genomsiktlig, alltså gles.

– Det som är viktigt att tänka på är också att det finns andra tillstånd som krävs som inte vi på stadsbyggnadskontoret, som upplåtelse av platsen så att man får använda den för sin uteservering och också serveringstillstånd om man ska servera alkohol, säger Carita Sandros.

Mer information om det här finns också på www.goteborg.se

Publicerad 31 mars 2020 (Uppdaterad 6 juli 2020)