Tyck till om planerna på Sankt Jörgens väg

Onsdagen den 24 mars är det samrådsmöte för detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Sankt Jörgens väg. Du är varmt välkommen att lyssna på projektledarnas genomgång av planen och ställa dina frågor i chatten direkt efter deras genomgång.

Detaljplanen undersöker om det är området är en bra plats för nya bostäder, ett äldreboende och en ny och mer publik verksamhet i en före detta panncentral. Enligt det förslag som är ute på samråd nu finns möjlighet att bygga ungefär 150 nya bostäder och möjlighet för 90 äldre personer att bo i äldreboendet. Tanken är också att den panncentral som i dag står tom ska rustas upp och användas i betydligt högre grad än i dag.

För att genomföra samrådsmötet på ett tryggt och smittsäkert sätt så kommer mötet att ske digitalt. Du som deltar under mötet kommer att kunna ställa frågor i chatten.

Sitter du vid en dator kan du ansluta till mötet via en webbläsare, då är också är möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta, så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet. Anslut gärna till mötet med lite marginal eftersom det kan ta några minuter att logga in.

Precis som vanligt ska du som vill lämna synpunkter göra det i synpunktshanterare som är öppen under hela samrådsperioden, det vill säga fram till den 20 april 2021.

Publicerad 23 mars 2021 (Uppdaterad 23 mars 2021)