I vinter finns fem ”pop-up-platser” där vi skapat plats att träffas utomhus. Kungstorget vid Stora Saluhallen är en av dessa.

Välkommen att ta plats i vinter

I dessa speciella tider är vi många som väljer att träffas utomhus snarare än inomhus, vilket kanske gör att vi utforskar och upptäcker våra stadsmiljöer mer och oftare än vanligt. Vi har pratat med Ulrika Åkerlind från trafikkontoret om var vi kan ta plats nu i vinter.

Ta plats är ett koncept och en verktygslåda som tagits fram för att underlätta för stadens aktörer att skapa goda stadsmiljöer och hållbar mobilitet med hjälp av tillfälliga, och ofta enkla, medel. Nu i vinter finns fem stycken ”vinter-pop-up-platser” runtom i innerstaden. 

Göteborg, liksom alla städer, är under ständig omvandling och det behöver vara möjligt att utforma och nyttja stadens platser på ett flexibelt och tillåtande sätt. Konceptet Ta plats har tidigare använts för att visa på en alternativ användning av en plats eller ett stråk. Det har använts för att göra vissa otrygga platser tryggare och för att göra platser som påverkats av byggande trevligare.  

Nu i vinter finns fem stycken ”vinter-pop-up-platser” där vi skapat plats för människor att träffas utomhus.

Nu i vinter finns fem stycken ”vinter-pop-up-platser” där vi skapat plats för människor att träffas utomhus. Du hittar dessa platser vid

  • Bastionsplatsen och Basarspetsen utmed Vallgravsstråket.
  • På ”Kioskplatsen” vid Lilla Nygatan och på Kungstorget.
  • Och sist men inte minst Millenniumplatsen vid Storan – här hittar du ”Barnens Bestämmarstol” som uppmärksammar att Barnkonventionen blivit lag i år. 

Målsättningen är att skapa ett mervärde i det offentliga rummet och att involvera andra aktörer i stadsutvecklingen på ett kreativt och engagerande sätt, säger Ulrika Åkerlind som jobbar som utvecklare av offentlig plats och projektledare för temporärt platsskapande på trafikkontoret. 

Målsättningen är att skapa ett mervärde i det offentliga rummet och att involvera andra aktörer i stadsutvecklingen på ett kreativt och engagerande sätt.

Platserna väljs ut och utformas efter önskemål och behov

Ulrika berättar om hur det kan gå till när olika platser i staden aktiveras på olika sätt:

– Ibland aktiveras och utformas platser på direkt uppdrag från politiken, exempelvis de corona-åtgärder som genomfördes i våras. Oftast utformas platserna utifrån behov som vi fångar upp i vårt uppdrag att arbete med stadslivsfrågor, både internt på trafikkontoret och från andra förvaltningar i staden. Platserna utformas även utifrån samverkan med externa aktörer, alltså verksamheter, fastighetsägare och göteborgare, och deras önskemål, behov och idéer. 

– Vi försöker helt enkelt möta upp och samverka kring de behov vi själva stöter på och de önskemål som kommer till oss på olika sätt. Och så får vi prioritera utifrån den budget vi har för året. Vi ser vår roll som ”möjliggörare”!  

”Vi försöker helt enkelt möta upp och samverka kring de behov vi själva stöter på och de önskemål som kommer till oss på olika sätt. Och så får vi prioritera utifrån den budget vi har för året.”

Vilken är din favoritplats att ta plats på nu under vintern, Ulrika?

– Svårt att välja bara en, alla har sin speciella karaktärDet blir nog någon av platserna längs Vallgravsstråket för egen del, men måste nog ändå säga att Millenniumplatsen med Barnens Bestämmarstol på hedersplatsen och den fina färgglada belysningen också är en favorit nu i vintermörkret!  

Skylt och orangea bänkar bredvid en gran på Kungstorget.

Det finns gott om extra mötesplatser på Kungstorget.

Sittplatser på Kioskplatsen vid Lilla Nygatan. Häst och vagn passerar i bakgrunden.

Här på "Kioskplatsen" vid Lilla Nygatan finns det också plats att träffas.

Stor blå stol, så kallad "Barnens bestämmarstol" på Milleniumplatsen framför Stora Teatern.

På Milleniumplatsen hittar du Barnens bestämmarstol. Varsågoda att ta plats alla barn!

Publicerad 25 december 2020 (Uppdaterad 4 januari 2021)