Om 15 år beräknas vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga nya bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur.

Tillgänglighet på den här webbplatsen

Göteborg Stad ansvarar för den här webbplatsen, stadsutveckling.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är den här webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av stadsutveckling.goteborg.se inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda:

  • I vissa fall finns det flera länkar som har exakt samma länktext men som leder till olika sidor.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • Vissa bilder på stadsutveckling.goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 4 mars 2020.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den här webbplatsen inte uppfyller lagens krav.

Här kan du kontakta redaktionen för stadsutveckling.goteborg.se och lämna dina synpunkter på tillgängligheten.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Fakta: Vad är digital tillgänglighet?

  • Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.
  • För den här webbplatsen, stadsutveckling.goteborg.se, gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.
Publicerad 14 februari 2018 (Uppdaterad 9 februari 2022)