Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår.
Beräknas klart: 2021

Bron som gör staden hel

Rakt igenom de centrala delarna rinner Göta älv. Men fastän det bara är drygt 200 meter över älven känns det långt mellan Hisingen och fastlandet.

Tanken är att låta staden längs södra och norra älvstränden växa närmare vattnet och på så sätt göra avståndet kortare, både faktiskt och känslomässigt. Den nya bron är lägre och gör det lättare för alla att ta sig över både för kollektivtrafik, gång, cykel och bilar. Hisingsbron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå klar till Göteborgs jubileumsår 2021.

Detta ger också möjlighet att bygga bostäder, arbetsplatser, stråk och mötesplatser i ett område som tidigare bara haft plats för vägar och parkeringsplatser. Ena brofästet hamnar i Centralenområdet och det andra brofästet hamnar mellan Ringön och Frihamnen.

Miljön är i fokus när Hisingsbron byggs

Att planera för en ny bro handlar bland annat om att bestämma vilken typ av bro som ska byggas, välja material och vem som ska utföra själva arbetet.

Att välja hållbara material och tekniker är viktigt. En annan högt prioriterad fråga är att begränsa störningar för de som arbetar och bor i närheten. I arbetet med Hisingsbron har vi en hög ambition när det gäller miljöarbetet. Vi bygger en nära och grön stad där hållbarhet är en av grundstenarna.

En del av Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Västsvenska paketet

Nu gräver vi i Göteborgs historia

Göteborg grundades 1621 och i nuvarande Centralenområdet finns mycket intressant historia. Nu när vi startar byggandet av Hisingsbron kommer schaktningsarbetet att bevakas av arkeologer.

När vi gräver oss ner under stadens ytskikt öppnar sig stadens historia för oss och det kommer vi berätta att mer om under projektets gång.

Under bygget av Götatunneln hittade man i närheten av Hisingsbrons nuvarande arbetsområde ett så kallat träfackverk som låg som grund för de gamla stenmurarna. Murarna var en del av stadens försvarsverk och på vissa platser var de 13 meter höga. Än idag kan man se resterna av försvarsverket vid Esperantoplatsen där bastionen Carolux Rex ligger kvar.

13 m 28 m

Hisingsbron ska få en segelfri höjd på 13 meter, och när den öppnas blir den segelfria höjden 28 meter.

14%

Mellan år 2000 och 2015 ökade befolkningen i Göteborgsregionen med 14 %. Det finns 1,1 miljoner personer i Göteborgs arbetsmarknadsregion som pendlar till jobb och skolor. Hisingsbron är ett av infrastrukturprojekten som ska göra det smidigare att förflytta sig i staden.

250

Så många personer kommer att jobba med brobygget.

Anna Ihrén, projektkommunikatör

”Hisingsbron får balkonger med bänkar där man kan sitta och titta på utsikten”

Projekt i närheten

Det händer mycket i området där Hisingsbron byggs, både på den norra och södra älvstranden.