Karlavagnsplatsen

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 650 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige.
Beräknas klart: Karlatornet 2021.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden bestämde den 23 maj 2017 att skicka planen vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog planen den 15 juni, men planen överklagades under juli månad. Länsstyrelsen begärde kompletteringar av underlaget för att planeringsförutsättningarna för planen behövde förtydligas. Detta har nu gjorts och detaljplanen för Karlavagnstornet har fått grönt ljus från Länsstyrelsen.

I de allra flesta fall fattar byggnadsnämnden beslut om att anta detaljplaner men när det gäller planer av särskilt intresse – och det är planen för kvarteren runt Karlavagnsplatsen – så  tar kommunfullmäktige beslut om antagande, det vill säga avgör om det är klart att fortsätta byggplanerna.

Höjdarkvarter med 1650 nya lägenheter

Det kan vara svårt att föreställa sig hur kvarteren runt Karlavagnsplatsen kommer att bli. Det finns inte något liknande område i Göteborg i dag. För att få en bild av hur området kommer att te sig så gäller det att titta uppåt. 240 meter uppåt.

Det planeras för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tio hektar på vad som i dag till största delen är en parkeringsplats. Det planeras för bostäder i olika former – som hyres- och bostadsrättslägenheter, äldreboende och hotell - men också kontor, förskolor, handel och annan service.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir nordens högsta byggnad och har goda chanser att bli ett landmärke i Göteborg. Här är det tänkt att det ska finnas en tillgänglig utsiktsplats för allmänheten i någon av de högsta våningarna i huset.

Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter och kröns slutligen av Karlatornet som planeras bli hela 240 meter.

I detaljplanen för området som för tillfället är överklagad, kan Karlatornet bli upp till 240 meter. Just nu planeras byggnaden på 147 meter bli hotell och det skulle med god marginal bli Göteborgs högsta hotell.

Enligt planen kommer det även att hända saker under jord. Ett garage i två plan planeras under hela området för att möta de behov av parkering som kommer att finnas.

I dag bor drygt 3 000 personer i Lindholmen. Med Karlastaden kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Här planeras för cirka 1 650 lägenheter.

Detaljplaner och byggprojekt inom området

166000

Karlavagnsplatsen innehåller 166 000 BTA bostäder och 105 000 BTA för handel, kontor, hotell med mera. BTA betyder Bruttototalarea.

240

Karlavagnstornet blir 240 meter högt. Det är nästan lika högt som om man skulle stapla tre Läppstiftet (86 meter) på varandra.

147

Den näst högsta byggnaden i Karlastaden beräknas bli 147 meter. Går allt enligt planen blir det Göteborgs högsta hotell.

Ett projekt inom Älvstaden

Detta projekt är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Lindholmen

Redan i dag är Lindholmen en spännande plats. Här möts näringsliv och akademi och bearbetar idéer för att få bästa möjliga resultat. Kulturen kokar het i gamla industrilokaler – men utvecklingen av Lindholmen är så mycket mer.

Lindholmen

Projekt i närheten

Fler vattennära områden som ska erbjuda bostäder, mötesplatser och kultur.