Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Göteborgs första skyskrapor

Göteborgs första skyskrapor ritar om stadens silhuett och på Lindholmen växer en livligare stadsdel fram. Här kommer företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger.

Stora delar av Lindholmen domineras i dag av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner - och en hel del parkeringsplatser. Det är livligt på dagarna, men folktomt på kvällar och helger.

Förändring på gång Stadsutvecklingsprogrammet för Lindholmen har som ett av sina mål att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven. Utvecklingen drivs bland annat av att det planeras att byggas 3 000 nya bostäder fram till och med år 2025.

Stora områden är obebyggd hamn- och industrimark

På Lindholmen finns många företag men än så länge väldigt få bostäder. För att få en hållbar stad ur fler perspektiv är planen att förtäta området och ge det liv och rörelse genom bostadsmiljöer, kulturutbud och parker.

Karlatornet - 250 meter högt

Karlatornet är det mest uppmärksammade projektet och det mest iögonfallande. Nordens högsta byggnad kommer att resa sig cirka 250 meter upp i luften när det förväntas stå klart år 2021. I skyskrapan och kvarteren runt blir det lägenheter, hotell, restauranger, butiker, förskolor, äldreboende och andra verksamheter.

Lindholmen som den ser ut i dag

Ytterligare fyra höga byggnader planeras

Förutom Karlatornet planeras ytterligare fyra höga byggnader. Två av dem är högre än Gothia Towers. Området kommer bli Göteborgs mest tätbebyggda område och blir som en egen liten stadsdel i stadsdelen. Det finns många internationella exempel på platser med höga hus och många boende, där det är attraktivt att bo eftersom många människor skapar underlag för ett stort utbud av butiker, restauranger och parker.

Höga hus är en utmaning i stadsutveckling

Bostäderna i de höga husen ska bli ljusa, däremot kan det bli mörkare på marken mellan husen och vindarna rör sig på ett annat sätt än de gör i gatuplan. För att motverka detta kommer de fem höga byggnaderna att placeras stadigt på kvartersbyggnader på sju våningar.

Förskola på sjunde våningen

En av förskolorna kommer att ligga på sjunde våningen och det är första gången det prövas i Göteborg. I Stockholm har det visat sig svårt att få till mycket växtlighet och stora träd på terrasserna så därför är det viktigt med närhet till parker eller naturområden.

Bostadsrätter - men också hyresrätter

Bostadsrätterna i Karlatornet blir troligtvis några av Göteborgs mest exklusiva men det är inte tänkt att kvarteren runt Karlavagnsplatsen bara ska byggas för de som har råd. Robert Dicksons stiftelse ska till exempel bygga 300 hyresrätter här. Och på flera håll på Lindholmen finns det planer på studentbostäder, bland annat ska den gamla varvsbyggnaden Smedjan göras om till 86 nya studentlägenheter.

Förskolor och skolor för upp till 1000 elever planeras

Vid Pumpgatan planeras det för kontor, men också förskola och skola – för upp till tusen elever. Men också en park och bro över till Jubileumsparken i Frihamnen.

Karlavagnsplatsen

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp.

Karlavagnsplatsen

Lindholmshamnen

Det nya bostadsområdet på Lindholmen, Lindholmshamnen blir granne med Lindholmen Science Park. Ett konsortium har bildats med Peab, Skanska, HSB och Älvstranden Utveckling.

Lindholmshamnen

Enklare att ta sig till Lindholmen

Att ta sig till och från framtidens Lindholmen blir enklare på många sätt. Speciellt till fots, på cykel och med kollektivtrafik som buss, båt, spårvagn – och linbana.

För att knyta samman Lindholmen med resten av centrum är bra kollektivtrafik ett måste. I dag tar många som arbetar på Lindholmen bilen till jobbet fastän det finns goda buss- och båtförbindelser. Anledningen är god tillgång på parkeringar jämfört med andra centrala delar av staden, men många parkeringsplatser försvinner när området utvecklas.

Linbanan med stopp på Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen planeras vara klar till 2021.

Satsningar på att bygga ut kollektivtrafik är igång. Linbanan med stopp på Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen planeras vara klar till 2021. Stationen planeras vid rondellen nedanför Gamla Lindholmen. Där är det tänkt att även buss och en framtida spårvagn från Stigberget till Lindholmen ska stanna.

Spårvagnen kan gå antingen över eller under vattnet men det finns ännu inga beslut om bro eller tunnel. Stadsutvecklingsprogrammet för Lindholmen undersöker också andra bromöjligheter för gång och cykel. Exempelvis från Theres Svenssons gata vidare över vattnet, och även i förlängningen av Pumpgatan över till kasinot.

Linbanan

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Den gamla industribyggnaden Smedjan byggs om och kommer innehålla kontor och ca 85 studentbostäder

Historiska kvarteren bevaras

Supermodernt och gammalt ska samsas sida vid sida. Den historiska varvsmiljön och Gamla Lindholmen blir kvar. Tanken är att både bevara och utveckla de äldre områdena och byggnaderna på Lindholmen.

Det är viktigt för Göteborgs Stad att behålla varvsmiljön som har format staden under nästan 200 år. Det är ett historiskt arv att vara stolt över och utmaningen är att utveckla området och göra fler av de äldre byggnaderna mer tillgängliga – för fler.

De karaktäristiska tegelhusen och industrilokalerna vid Lundbystrands idrottshallar är några av de äldsta husen på Lindholmen. Här har det varit olika verksamheter ända sedan tidigt 1800-tal. Flera av dem ägs av kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Många är i dag fyllda med småskaliga verkstäder och ateljéer för konst och hantverk. Kulturverksam är en viktig del av Lindholmen i dag och i framtiden. Därför är det viktigt att gå varsamt fram. Det krävs mycket tankemöda när det ska byggas i en historiskt viktig miljö.

Det måste göras med fingertoppskänsla. I andra änden av stadsdelen finns Gamla Lindholmen med kullersten, landshövdingehus och låga träbyggnader. De pittoreska kvarteren som till stora delar ligger på Slottsberget och insprängt mellan Sannegårdshamnen och Lindholmsallén lämnas orörda eftersom de äldre delarna av stadsdelen är en väldig tillgång, speciellt som kontrast till det väldigt moderna. Tillsammans kommer det att bli till en spännande mix.

Lindholmen ska bjuda på upplevelser på flera nivåer

Redan i dag är Lindholmen en spännande plats. Här möts näringsliv och akademi och bearbetar idéer för att få bästa möjliga resultat. Kulturen kokar het i gamla industrilokaler – men utvecklingen av Lindholmen är så mycket mer.

Lindholmen är på väg att bli ett känt utflyktsmål. Här kommer boende och näringsliv att kunna bjuda besökare på en spektakulär resa i tid och rum. Först en båttur över älven, sedan en historisk promenad längs kajen där du kan uppleva stadens varvs- och kulturhistoria med älven ständigt närvarande.

Att kunna ta hissen upp i Karlatornet för att få en utblick över hela staden på nära 250 meters höjd har säkert många på sin önskelista. Och för att ge upplevelsen ännu mer luft under vingarna – att ta en tur med linbanan tillbaka till utgångspunkten, nu med nya erfarenheter i bagaget.

Karlavagnsplatsen

Tre delområden i Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.