Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Vad händer just nu?

Byggarbetet är just nu i full gång och kommer att färdigställas etappvis. Första inflyttning sker under mitten av 2018 och området beräknas vara helt färdigställt 2022.

Lindholmshamnen ska locka även under kvällstid

Ett projekt inom Älvstaden

Detta projekt är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Lindholmen

Redan i dag är Lindholmen en spännande plats. Här möts näringsliv och akademi och bearbetar idéer för att få bästa möjliga resultat. Kulturen kokar het i gamla industrilokaler – men utvecklingen av Lindholmen är så mycket mer.

Lindholmen

Evelina Johansson

”Lindholmen Science Play kopplar ihop lek och teknik”

Hej Evelina Johansson, Processledare för hållbarhet på Älvstranden Utveckling. Du arbetar med hållbarhet. Vad betyder det begreppet egentligen?
– Hållbarhet brukar beskrivas ur tre perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Social hållbarhet handlar om att alla människor ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och att påverka sitt liv. I Lindholmshamnen betyder det exempelvis att vardagslivet ska vara enkelt med närhet till kommunikationer.

– Den ekologiska hållbarheten innebär att vi ska hushålla med jordens resurser. Precis som vi hushållar med våra pengar så kan vi inte ta mer av naturresurserna än vad vi ger tillbaka, vilket är en enorm utmaning när man bygger nytt. Några steg på vägen är sanering av mark samt fasadmaterial av återvunnen aluminium. Ett annat konkret exempel är hur Skanska i sitt projekt ska ta tillvara regnvattnet för bevattning.

– Den ekonomiska hållbarheten innebär förstås att projektbudgeten måste hållas, men Lindholmshamnen ska även bidra positivt till Göteborg. Visste du att det exempelvis kostar samhället sex gånger mer för varje körd kilometer med bil jämfört med cykel? I Lindholmshamnen ska det därför vara enkelt att leva utan bil.

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågorna i Lindholmshamnen?
– Vi samarbetar inom konsortiet och löser utmaningarna tillsammans. Vi identifierar våra utmaningar och arbetar lösningsorienterat. Det kräver mycket kreativitet och envishet av det personer som är involverade. För att få igenom nya lösningar behöver vi inte nödvändigtvis mer pengar, men vi behöver vara orädda. I alla projekt begås misstag och det ska vi våga berätta inom byggbranschen. På så sätt kan vi bidra till att andra projekt blir bättre vilket i sin tur kan resultera i att den hållbara utvecklingen går fortare.

För att få igenom nya lösningar behöver vi inte nödvändigtvis mer pengar, men vi behöver vara orädda.

Har du fler konkreta exempel på hur området blir ekologiskt hållbart?
– Byggnaderna kommer förstås även ha solceller, gröna tak, giftfria ytskikt och tillräckliga utrymmen för avfallssortering. Det är självklarheter idag, men säger något om den snabba utvecklingen då detta inte var lika självklart för några år sen. Vi testar något helt nytt i Lindholmshamnen: ett klimatsmart koncept för avfalls- och godstransporter, som är först i sitt slag för ett bostadsområde.

Tänker ni hållbarhet även för verksamheter och service i området?
– Ja, det är verkligen en viktig fråga att få till en blandning av butiker, kultur och offentlig service som speglar efterfrågan och att hitta ekonomiska förutsättningar som gör detta möjligt. Ett blandat serviceutbud ger fler människor anledningar att ta sig till Lindholmshamnen och träffas. Och med fler spontana mötesplatser där alla kan mötas kan på sikt öka förståelse för att vi alla är olika. Att det finns en blandning av butiker som även har öppet under kvällstid är viktigt för att öka tryggheten.

Lindholmen idag har väldigt ont om gröna parker och knappt några lekplatser för barn, vilket vi vill ändra på

Det pratas om att området blir Lindholmens gröna lunga. Kan du utveckla det?
– Lindholmen idag har väldigt ont om gröna parker och knappt några lekplatser för barn, vilket vi vill ändra på. Så förutom att ha grönskande gårdar och gröna områden längs gatorna kommer vi bygga två nya parker. För att Lindholmshamnen ska vara en utvecklande miljö för barn krävs lekmiljöer som är trygga, säkra och uppmuntrar barns nyfikenhet. I Lindholmen Science Play kommer vi att koppla ihop lek och teknik på ett inspirerande sätt för både barn och vuxna. Denna park beräknas klar till första inflyttning i området. Det kommer också att byggas en park i den östra delen av området, som kommer att vara klar i slutet av projektet, senast 2022.

33%

Av bostäderna som byggs i Lindholmshamnen är en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter.

5

Så många grader kommer vissa av fasaderna att luta.

93 km 16 km

Göta Älv som flyter förbi Lindholmen på sin väg mot utloppet i Göteborg är 93 kilometer lång - som jämförelse är Nordre Älv som börjar i Kungälv och rinner ut vid Torslanda 16 kilometer.

Representanter från konsortiet planterade ett körsbärsträd, som en symbol för det som gemensamt skapas inför framtiden.

Första spadtaget i Lindholmshamnen

Den 29 september 2016 bjöd Skanska, Peab, HSB och Älvstranden Utveckling in till ett första spadtag i området. Över 350 gäster minglade och tog del av planerna på den nya stadsdelen som snart växer fram.

– Det är väldigt spännande att det byggs så här många lägenheter i ett så unikt läge nära vattnet. Lindholmen är på god väg att bli en av Göteborgs mest attraktiva stadsdelar med en hållbar levande blandstad som fundament, säger Thomas Nygren, projektchef på Älvstranden Utveckling.

Området får ett kraftigt tillskott av bostäder, när bygget av 600 lägenheter nu sätts igång.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.