Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Vad händer just nu?

Just nu är planen ute på granskning innan den ska godkännas i byggnadsnämnden och slutligen kommunfullmäktige. Planerad byggstart 2018 och fullt utbyggt 2027.

En blandning av stadspuls och lokalt liv

Masthuggskajen ska sticka ut och få en egen karaktär. För att lyckas krävs en genomtänkt och kreativ övergång mellan befintlig bebyggelse och det nya som ska byggas.

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajkanten.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv.

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum. Inom området finns möjlighet för fler promenadstråk med ett lokalt utbud av handel och service. Fler verksamheter med fokus på handel och sjöfart kan ge stadsdelen internationell prägel och lyskraft.

Ett projekt inom Älvstaden

Detta projekt är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

Rune Arnesen.

”Kulturen runt Masthuggskajen ska blomstra”

Hej, Rune Arnesen, projektchef Masthuggskajen. Hur går arbetet med detaljplanen?
– Det går framåt. Det kom in många synpunkter under samrådet och ytterligare några utredningar. Men vi siktar på att planen vinner laga kraft (blir beslutad) under våren/sommaren 2017.

Hur tänkte ni kring att Ostindiefararen Götheborg flyttar till Masthuggskajen?
– Den kommer först ligga på en provisorisk kajplats bredvid Stenabåten Carisma medan vi bygger ut halvön och kajpromenaden. Sedan flyttas Götheborg till ny plats vid Masthuggskajen där det byggs ett besökscentrum i anslutning till skeppet. Det blir ett nytt besöksmål i staden med tydlig koppling till Göteborgs historia som handels- och sjöfartsstad.

Vad är du mest nöjd med kring arbetet med Masthuggskajen?
– Det är att vi fått in så mycket bra innehåll i planerna tack vare vårt arbete med att hitta områdets identitet och livet mellan husen, det vill säga bottenvåningar med butiker, restauranger och caféer. Jag är också väldigt nöjd med hur vi tack vare vårt strategiska arbete med Citylab Action arbetat in ett hållbarhetstänk. Hela stadsdelen blir hållbarhetscertifierat vilket är fantastiskt, men en certifiering i sig är inte anledningen till att vi valt att jobba på det här sättet. Vinsten är att vi nu kan jobba med hållbarhetsperspektivet i alla skeden i vår plan. Från ax till limpa.

Vi vill bevara och förstärka den redan starka kulturen i området. Den är unik.

Vi vill bevara och förstärka den redan starka kulturen i området. Den är unik. Därför är jag otroligt nöjd att våra kontakter, samtal och vår kulturutredning fått kulturkvarteret i Masthuggskajen att blomstra.

Vad ser du mest fram emot 2017?
– Att få detaljplanen antagen, börja skriva markavtal och dela ut mark till byggherrarna som är med och planerar Masthuggskajen så att vi kan sätta spaden i marken. Göteborgarna är tillsammans med oss ivriga att få komma igång med byggandet av bostäder, kontor, promenadstråk och mötesplatser på Masthuggskajen. Vi siktar på byggstart 2018 och då kan mycket stå klart till 2021 då Göteborg fyller 400 år.

7

Antal filmproduktionsbolag som är aktiva inom Masthuggskajens område.

46%

46% av all yta som ska byggas ska bli bostäder. Resterande 54% blir kontor, hotell, butiker, restauranger och mötesplatser.

50 0

Hexagonerna som står på Masthuggskajen som ska skydda mot regn och blåst minskar även buller från trafiken med 50 %. En åtgärd för miljön som det kommer satsas på.

"Masthuggskajen ska byggas utifrån kulturen som finns"

– Det finns redan en stark kultur i området. Så varför ska vi ta fram en helt egen idé om kulturen för Masthuggskajen? Det är bara dumt.

Så säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef på Elof Hansson Fastigheter, ett av företagen som ska bygga på Masthuggskajen. Att planera och bygga en ny stadsdel handlar alltså inte bara om byggnader och gators utformning. Det handlar också om att skapa förutsättningar för en blandad stadsdel dit olika människor vill bo, arbeta och umgås alla tider på dygnet. Men hur gör man det? Just den frågan ägnar sig en arbetsgrupp inom Masthuggskajens stadsutvecklingsprojekt åt.

Målet är att vi ska skapa storstadskänsla på Masthuggskajen. En bra mix mellan bostäder, kontor, butiker och service skapar ett dygnet runt-flöde.

– Målet är att vi ska skapa storstadskänsla på Masthuggskajen. En bra mix mellan bostäder, kontor, butiker och service skapar ett dygnet runt-flöde, säger Daniel Holmén.

Hur tänker ni kring kulturen i området?
– Kultur är och kommer att vara en viktig del av Masthuggskajens identitet. Folkets Hus, Lagerhuset, Filmfestivalen, Folkteatern och Pustervik är bara några av de kulturverksamheter som lever och frodas här. Vi tittar nu på hur Masthuggskajen kan utveckla och komplettera det utbudet.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.