Nordöstra Högsbo

I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde som i dag domineras av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda och bli en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service.

Vad händer just nu?

Program för nordöstra Högsbo godkändes av byggnadsnämnden den 22 november 2016. Detaljplanen för Olof Asklunds gata ska ut på granskning vid årsskiftet 2017 - 2018.

Från industriområde till bostadsområde

Nordöstra Högsbo som ligger i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde, är ett av stadens stora utvecklingsområden. I dag består det mest av verksamheter, gamla industrier och kontor, men i framtiden kan det bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden.

Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen och detta ger goda möjligheter till kommunikationer med centrum.

Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard som till exempel Linnégatan, som den nya boulevarden också blir en förlängning av. Dag Hammarskjöldsboulevard skapar också en naturlig koppling mellan den nya stadsdelen i nordöstra Högsbo och de närliggande stadsdelarna Järnbrott och Högsbo.

Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen och detta ger goda möjligheter till kommunikationer med centrum.

Nu ska nordöstra Högsbo bli en levande stad med till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med stora förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

2350lägenheter

I Nordöstra Högsbo är det möjligt att bygga 2 350 lägenheter - av dessa ingår 600 i satsningen BoStad2021 som ska ge totalt 7 000 extra bostäder utöver ordinarie produktion.

5personer

bor inom programområdet i dag.

320hektar

är Änggårdsbergens naturreservat och har ett nät av stigar att promenera på.

En levande stadsdel med bra utbud av butiker och restauranger

Den första delen av nordöstra Högsbo som ska omvandlas till blandstad är kring Olof Asklunds gata bakom Pågen i kanten av Änggårdsbergen.

Den första etappen består av ungefär 600 nya bostäder, men på sikt planeras det för ungefär 2300 bostäder i en kvarterstad med hus på fyra till åtta våningar men där när några byggnader kan ha upp till 16 våningar. Det planeras också för en skola och fyra förskolor.

– Vi vill att det ska bli en levande stadsdel och planerar för möjligheten för verksamheter som restauranger, caféer och butiker i bottenvåningarna längs huvudstråket. säger Jonas Hallberg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen går ut på granskning efter sommaren 2017, vilket innebär att man har en möjlighet att tycka till om ett i stort sett färdigt förslag.

En stadsgata med många fördelar

Dag Hammarskjöldsleden byggdes ut som en del i ett planerat system av trafikleder i centrala Göteborg. Då dessa leder aldrig byggdes så spelar Dag Hammarskjöldsleden inte den roll som den var tänkt och det finns nu en inriktning att omvandla den till en stadsgata omgiven av bostäder, kontor, service och handel.

Att göra om leden till en stadsgata kopplar också ihop stadsdelar som nu planeras, till exempel det som i dag är del av Högsbo industriområde, med befintliga stadsdelar på andra sidan av leden. Den kommer också att förbättra tillgängligheten till Botaniska Trädgården och Änggårdsbergen.

För att utveckla gatan kommer det att göras omfattande utredningar kring stadsmiljö, kollektivtrafik och ekonomi. Arbetet är inne i ett tidigt planeringsskede och ett förverkligande och möjliga första etapper ligger en bit in på 2020-talet.

Här blir det lätt att gå och cykla

Många platser i staden anpassas för att det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla. Här är tre stadsutvecklingsprojekt där bilen inte kommer i första hand.