Nya Hovås

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.

Vad händer nu?

Under 2017 startar inflyttningen i området. De första bostadskvarteren står klara i juni och därefter kommer det vara en jämn ström av inflyttningar under ett par års tid.

Bo på landet med staden runt hörnet

200

Det har hållits 200 öppet hus i projektlokalen.

30%

Av alla bostäder som ska byggas i Nya Hovår är 30 procent hyresrätter och 70 procent bostadsrätter.

4 km 1 km

Sträckan mellan Hovås och Brottkärr där vägen ska breddas från ett till två körfält är 4 kilometer, fågelvägen är det 1 kilometer. I dag är denna sträckan en flaskhals som ger upphov till långa köer.

Här växer Nya Hovås fram. Kodakhuset syns till vänster.

En ny stadsdel växer fram runt Kodakhuset

Runt det välkända Kodakhuset i Brottkärr som det multinationella kameraföretaget byggde 1982 växer nu centrum för Nya Hovås fram.

I och med digitaliseringen fick framgångssagan Kodak ett tvärt slut och huset lämnades tomt 1989. Efter det hyrde sedan det medicintekniska företaget Medical Inventions in sig, där Joakim Garvfe jobbade som produktionschef under en kort period.

2006 återvände Joakim Garvfe till Brottkärr och påbörjade ett samarbete med Jacob Torell som tidigare arbetat hos Göteborgslokaler med uppgift att aktivera stadsdelstorgen i Göteborg. De två startade sedan fastighetsbolaget Next Step Group och är initiativtagare till utvecklingen av Nya Hovås.

Breddning av körfält

Under 2019 ska väg 158 breddas med ett körfält i södergående riktning från Hovåsmotet ner till Brottkärrsmotet. De östra ramperna är redan flyttade till sin permanenta placering. Byggnationen på den västra sidan av väg 158 kan därmed fortsätta. Aktuell trafikinformation finns på www.trafiken.nu.

www.trafiken.nu

Katja Möller.

”Mixen av unga drivna entreprenörer och historiskt erfarna bolag har varit nyckeln”

Visionen för Nya Hovås Allé är breda trottoarer, affärer och fik i bottenplan. Det blir gott om plats för både trafikanter och gående.

Nya Hovås blir en ny stadsdel med totalt 1 100 bostäder och en handelsyta på 35 000 kvadratmeter.

Därför blev Nya Hovås så uppmärksammat