Vad?

Opaltorget med närliggande områden fortsätter under de närmaste åren att genomgå en total förändring. Platsen ska utvecklas till ett attraktivt område och få en egen tydlig identitet.

Totalt handlar det om 1 100 nya bostäder med olika upplåtelseformer i närområdet. En del av bostäderna placeras i direkt anslutning till själva Opaltorget.

Torget har också utökats med fler butiker, kontor, vårdcentral, apotek, en familjecentral och en ny Opalkyrka. Runt hörnet kommer den nya Opalparken att anläggas, och i området tillkommer även skola och förskola.

Var?

Opaltorget ligger i Tynnered, i sydvästra Göteborg. Från Opaltorget är det endast ett par kilometer till Frölunda torg eller till olika badplatser vid havet.

Varför?

Visionen för framtidens Opaltorg är att skapa ett levande, attraktivt och tryggt område med täta kollektivtrafikförbindelser. Ett modernt torg med bostäder och närhet till affärer och service i en miljö där människor trivs. Idag pågår arbetet med att förverkliga visionen. 

För Göteborgs Stad är utvecklingen av Opaltorget och närområdet en satsning för framtiden. Fler jobbtillfällen skapas och dessutom stärks området som stadsdelstorg för lokal handel, verksamheter och service. Detta leder till både ökad köpkraft och att fler flyttar till samt rör sig i området. En ny park kommer att bjuda in till både umgänge och aktivitet och passa både unga som gamla.

När?

Utvecklingen av området har pågått sedan början av 2000-talet. Visionen för framtidens Opaltorg togs 2011, och 2016 började utvecklingen att ske på plats i området.

2019 flyttade de första hyresgästerna in i Familjebostäders nya hyresrätter nära Opaltorget, och i slutet av samma år öppnade nya Opalkyrkan. Hösten 2020 började verksamheter att flytta in i de nya lokalerna i centrumdelen av torget.

Den nya Opalparken börjar byggas hösten 2022 och blir färdig året efter. 2025 planeras de sista bostäderna vid det nya Opaltorget vara klara, samt förskola. Byggnation av bostäder runt omkring Opaltorget kommer att fortgå under många år.

Vem?

Området utvecklas av Göteborgs Stad tillsammans med olika byggaktörer i området.

Initialt har centrumdelen av Opaltorget utvecklats av Opaltorget Förvaltning AB (OFAB), Opalparken bostads AB/Offentliga hus och Opalparken förvaltning. Sedan 2021 har utvecklingen och förvaltningen av torget överlåtits till SBB. K-Fastigheter utvecklar också bostäder vid centrumdelen av Opaltorget och nya Opalkyrkan har byggts av församlingen för kyrkan.

Övriga aktörer som bygger och stadsutvecklar i närområdet kring Opaltorget är Familjebostäder, Stena Fastigheter AB, Nordr, HSB, Bostadsbolaget och AF bygg. 

Utav de samtliga cirka 1100 nya lägenheterna har 260 tillkommit inom samverkansprojektet Bostad2021. Läs mer om Bostad2021.

Före
Efter

Opaltorget - före och efter stadsutvecklingen.

Opalkyrkan växer fram 1/11-2018

Opalkyrkan växer fram

Frågor och svar

Omvandlingen för att torget och närliggande område ska bli en trygg och attraktiv stadsdel sker stegvis. För att ge plats för det nya torget och den blivande parken revs ett antal av de befintliga byggnaderna, exempelvis Kulturskolan och Opalkyrkan under 2016. Ledningar har setts över och det anläggs nya gator. Nya bostadshus har byggts i omgångar i närområdet och cirka 2025 beräknas de sista husen vid torget samt en förskola färdigställas. Utvecklingen av nya bostäder längs med Briljant- och Smaragdgatan och på Rubingatan förväntas fortsätta fram till 2030.

Det finns bland annat en stor matbutik, apotek, ekologisk köttbutik, skönhetssalong, vårdcentral med mera. Vid det nya torget finns det också en ny familjecentral med barnmorske- och vårdpersonal, förskollärare och socialtjänst. Det finns ett nytt kontor med plats för cirka 120 tjänstepersoner från Socialförvaltning Sydväst och Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Parkområdet planeras norr om nya Opaltorget och blir cirka 12 000 kvadratmeter stort. Under hösten 2018 och 2019 bjöd park- och naturförvaltningen in till medborgardialog om hur parken ska användas. Utifrån synpunkter och önskemål som kom fram under dialogen har park- och naturförvaltningen utformat den nya Opalparken. 

Utgångspunkten för parkens innehåll är att det ska vara lekvänligt, finnas platser för rörelse och motion men även för avkoppling och vila. Upprustningen av parkområdet planeras färdigställas 2023.

Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektur. Det kommer att byggas både hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och studentbostäder vid Opaltorget och närområdet. Bostäderna kommer att integreras med kontorslokaler för stadsdelskontoret och övriga centrumverksamheter, förskola med mera.

Hur många hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas?

 

När byggnationen är färdig kommer det att finnas drygt 1 100 nya bostäder på det nya Opaltorget och området runtomkring. Byggandet är grupperat i olika delar: Centrumkvarteret, Familjebostäders nya hyresrätter, Parkhuset, bostäder vid Briljant-, Smaragd- och Rubingatan.

Det kommer sammanlagt att byggas 350 hyresrätter, cirka 300 bostadsrätter, närmare 100 bostäder inom äldreboende, och cirka 200 studentlägenheter. Upplåtelseform för resterande cirka 200 bostäder är det ännu inte bestämt.

Centrumkvarteret

 • Ca 100 hyreslägenheter. Byggaktör K-fastigheter. Beräknad byggstart 2022. Här hittar du information om hur man söker bostad hos K-fastigheter (extern länk). 

Opaltorget närområde

 • Familjebostäder AB bygger 154 nya hyresrätter nära befintliga hus på Grevegårdsvägen 100-194 (gård 6-8), mot parken. På gård 8 kommer man även bygga ett trygghetsboende för 70+.  Den som bor hos Familjebostäder idag söker lägenheten via Familjebostäders Omplaceringsplats. Lägenheterna publiceras också hos Boplats Göteborg, www.boplats.se. Det finns ingen särskild kö till Familjebostäders trygghetsboenden utan lägenheterna söks på vanligt sätt via Boplats.
 • Parkhuset. I Parkkvarteret ska det byggas en ny förskola med fyra avdelningar. Intill förskolan bygger Nordr cirka 100 bostadsrättslägenheter. Parkhuset beräknas börja byggas hösten 2022. Du kan läsa mer om projektet på Nordrs hemsida(extern länk).

Vilka lägenheter ska erbjudas vid Briljant- och Smaragdgatan? 

 • Stena fastigheter AB bygger 370 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Du som är hyresgäst hos Stena fastigheter AB idag och bor i området har förtur till de nybyggda hyreslägenheterna. Hyreslägenheterna förmedlas via Homeq.
 • Bostadsbolaget har byggt ett tiovåningshus med cirka 100 hyreslägenheter. Bostäder förmedlas via Boplats. 

 

Det finns flera förskolor och skolor i området. Det finns en stor medvetenhet om att nybyggnation av bostäder ökar trycket på kommunala verksamheter. Vi planerar för att kunna erbjuda alla barn skolomsorg bland annat genom att andra skolor ( t ex Vättnedalsskolan) i stadsdelen får större kapacitet.  Det kommer även att byggas två nya förskolor, en vid Parkhuset som ersätter den som rivits och en vid bostäderna som ska byggas vid Briljant- och Smaragdgatan. Räddningsmissionen har öppnat en högstadieskola i anslutning till det nya Opaltorget, Communityskolan Tynnered. 

Politikerna har bestämt att Göteborgs Stad ska vara mer närvarande i Tynnered och Opaltorget. Därför är det bra att tjänstepersoner och chefer har sin arbetsplats nära invånarna.

Opaltorget med närområde


Centrumkvarteret:
Utvecklingen av centrumkvarteret startades initialt av Opaltorget Förvaltning AB (OFAB) och Opalparken bostads AB/Offentliga hus. Sedan 2021 har SBB tagit över förvaltning av torget. Byggaktörer: SBB och K-fastigheter. 

Familjebostäders hyresrätter: nya hyresrätter vid befintliga hus på gårdarna 6,7 och 8. Byggaktör: Familjebostäder AB.

Parkhuset: Byggaktör Nordr. Länk till Nordrs hemsida för projekt Parkhuset (extern webbplats).

Opalkyrkan: Byggaktör Opalkyrkan.

Andra områden i närheten


Bostäder vid Briljantgatan.
Byggaktör Bostadsbolaget.

Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan: Byggaktör Stena fastigheter AB.

Bostäder vid Rubingatan: Byggaktörer HSB, AF bygg och Nordr. 

Kontakt

 • Emma Holm, Göteborgs Stad
 • Övergripande frågor om projektet
 • Malin Fornstedt, Göteborgs Stad
 • Det nya parkområdet
 • Stefan Granander, Göteborgs Stad
 • Gatubyggnation
 • Lars Kröönström, SBB
 • Förvaltare Opaltorget, Centrumhuset
 • Telefonnummer: 031-14 22 00
 • Christina Nilsson, Familjebostäder
 • Kvarterhusen
 • Nordr
 • Byggnation Parkhuset
 • Telefonnummer: 020-22 22 66
 • K-fastigheter
 • Centrumkvarteret
 • Anna Canestedt, Stena fastigheter
Uppdaterad 30 juni 2022