Så arbetar staden med parker och andra stadsmiljöer inom stadsutveckling.

Avsnitt 6: En tätare och grönare stad. Hur lyckas vi med båda?

Göteborg fortsätter att växa och förtätas, vilket tar mark i anspråk till fler bostäder, kontor, näringsverksamheter och utbyggd infrastruktur. Men risken med en alltför tät stad är att värdefulla vatten- och grönytor försvinner, vilka är mycket viktiga för stadens klimat, dagvattenhantering, biologiska mångfald och inte minst för människors hälsa och välmående. Vi människor mår bra av grönt. Det gäller därför att på olika sätt utveckla grön och blå infrastruktur i staden.  Hur löser vi den ekvationen: tätare men också grönare städer? I detta avsnitt samtalar Björn Siesjö med Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, och Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Läs en längre intervju med Johan Rehngren om hur vi bygger gröna och täta städer här

Publicerad 11 september 2021 (Uppdaterad 19 september 2022)