Vad?

hallbarasmartaparker.com kan du se vad som är på gång just nu och hur du som vill vara med kan anmäla intresse för att delta. Vi välkomnar vi innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor!

Var?

Ny teknik och nya arbetssätt provas på grönytor och i andra stadsmiljöer runtom i Göteborg. 

Varför?

Det ligger i i tiden att tänka om. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv?

Hur?

Exempel på projekt/tester som pågår just nu:

Automatisk avläsning av vattentemperatur

Park- och naturförvaltningen förvaltar 25 utomhusbad; 19 havsbad, 5 insjöbad och ett stadsbad. Vattentemperaturen vid dessa bad mäts manuellt och enbart under sommarsäsongen.

Projektet testar att använda sensorer för automatisk avläsning av vattentemperatur på ett havsbad och fem insjöbad. Detta leder till färre resor mellan badplatserna och minskade CO2-utsläpp. Ett mål är också att via passande digitala kanaler förse medborgarna med korrekt badvattentemperatur hela året.

Fuktsensorer vid skötsel av nyplanterade träd

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för 1200 nyplanterade träd. Vattenåtgången är cirka 250 liter per bevattningstillfälle och träd. Det rör sig om enorma mängder vatten per år. Genom behovsstyrd bevattning vill de se om mängden vatten som används för bevattning kan minska och om det kan leda till minskade CO2-utsläpp i form av minskade transporter och minskade kostnader.

Elektrifiering av gräsklippning på idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen testar större eldrivna cylinderklippare för bollplaner som behöver frekvent klippning med denna typ av klippare. Ambitionen är en elektrifiering inom denna typ av verksamhet, för att såväl möjliggöra en hållbar/fossilfri drift som en bättre arbetsmiljö. Tester utförs i nuläget vid bland annat Slottsskogsvallen och Kviberg.

Alla aktuella projekt hittar du på: https://smartaparker.johannebergsciencepark.com/sv/projekt

 

Vem?

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna.

Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners (Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet) bidrar här med ytterligare 5 miljoner.

Bättre luftkvalitet med din hjälp

Bättre luftkvalitet med din hjälp

Kontakt

  • Cinna Axelsson
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 30 augusti 2021 (Uppdaterad 18 oktober 2021)