Fotograf: Rebecca Havedal

Vad ser du, som Styrelseordförande, som det största värdet av Göteborg Citysamverkan? 
Att fastighetsägare, handlare och politiker blir involverade i stadsutveckling och att vi alla har fått en naturlig och återkommande mötesplats. Allt med syfte att utveckla stadskärnan tillsammans.

Du är en av många som lägger ned mycket engagemang och tid för Göteborg bästa. Varför är stadskärnan så viktig? 
En framgångsrik stad och en attraktiv stadskärna går hand i hand. Vi vill att Göteborg ska vara en betydande stad i Sverige, och i norra Europa. Då kan vi inte enbart sätta oss på läktaren och se på.

Det är mycket som händer och Citysamverkan kan enbart arbeta med vissa specifika och prioriterade frågor. Kan du ge några exempel på frågor som omhändertas av Citysamverkan och hur det jobbas med dessa frågor? 
Att återuppta restaureringen av Avenyn, tillsammans med fastighetsägarna, är det mest märkbara projekt som Citysamverkan legat bakom. Dialogen om Corona, såväl restriktioner som kompensationer till näringslivet, är en annan. Speciellt gällande restaurangbranschen. Denna dialog har givit genomslag på både lokal- och riksdagsnivå. Vi är tacksamma för alla de riksdagsledamöter och kommunalpolitiker som deltagit och agerat i debatter och kommit fram till konkreta åtgärder.

Vad skulle du som ordförande vilja att Citysamverkan prioriterar framöver?
Att Citysamverkans  parter kommer in ännu tydligare  i stadsutvecklingen. När någon tänker på en aktivitet eller åtgärd i City så ska denne tänka: Om jag vänder mig till Citysamverkan för synpunkter, så kan mitt projekt utvecklas och bli ännu bättre och då får jag en dialog med flera av de viktigaste aktörerna i centrum.

Övrigt som du skulle vilja berätta eller förtydliga när det gäller Citysamverkan och alla inblandade parters samarbete? 
Jag ser fram emot den dag då Coronarestriktionerna är över och vi kan börja träffas på riktigt igen. Speciellt ser jag fram emot att träffa många av de handlare som driver rörelser i City och som har haft det riktigt tufft under pandemin. Här finns många kloka synpunkter och dessa vill vi ta vara på och utvärdera, inför framtiden.

 

Tack Åsa Hartzell för kloka och snabba svar.
Tillsammans blir vi starkare!

Publicerad 28 juni 2021 (Uppdaterad 11 augusti 2021)