Visionsbild; Nyréns Arkitektkontor. Gestaltningen kommer att bearbetas och justeras i det fortsatta arbetet med att bygga om entrén.

Den nya entrén är en tydlig övergång från stenstaden i Linné till Slottsskogen. Passagen sker i form av en lummig parkentré som lockar till den stora gröna parken. Från hårt till mjukt. Den cirkulära formen vid Linnéplatsen kommer att förtydligas och framhävas.

Den nya entrén till Slottsskogen beräknas vara färdig 2023.

En del av Slottsskogens utvecklingsplan

Ombyggnaden av parkentrén vid Linnéplatsen grundar sig i den utvecklingsplan och handlingsplan som park- och naturnämnden antog för Slottsskogen 2018. Planen beskriver vad som är viktigt för att Slottsskogen ska förbli och fortsätta utvecklas som en attraktiv stadspark.

Ett delmål i planen formuleras ”Förstärk parkens yttre gräns och återskapa tydliga entréer”. Entré Linné – där Linnégatan och Linnéplatsen möter parken beskrivs i planen som den viktigaste entrén till parken både nu och historiskt.

Övriga entréer som rustats upp

Park- och naturförvaltningen har sedan 2018 rustat upp flera entréer in till Slottsskogen: August Kobbs entré, entrén vid Slottsskogsgatan, entrén vid Dalens idrottsplats från Margretebergsgatan och entrén vid Vegagatan.

Publicerad 27 juli 2020 (Uppdaterad 11 september 2020)