Under arbetet med lekplatsdelen i Selma stads parkstråk. Foto: A Rooth

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 14 oktober 2021)