Parker och natur

Att flytta träd tar sin tid

Att flytta ett träd tar sin tid. Det krävs mycket planering och kompetens. Under de kommande åren kommer många träd i Göteborg få nya platser i takt med att staden växer. ”Med rätt förberedelser och efterarbete är det inget som säger att det här inte ska fungera”, säger Eva Maria Hellqvist på park- och naturförvaltningen.

Förutom ekologiska värden så har träd sociala och kulturella värden, i synnerhet de stora, äldre träden. Därför är det viktigt för Göteborgs Stad att ta vara på befintlig grönska genom att flytta träd när staden förändras.

Att flytta ett träd är inte något man gör i en handvändning. För att trädet ska kunna sättas på en ny plats krävs förberedelser. Vilka beror på trädets storlek och årstiden. Mindre träd kräver inte lika mycket arbete före flytt som de stora.

– Är det ett mindre avlövat träd behöver man ha koll på att man inte har ledningar i vägen och att trädkronan är ihopbunden. Men är det löv på trädet eller strax före lövsprickning måste man vara noga med att vattna. Man måste vattna ordentligt flera dagar i rad så att trädet är saftspänt när det flyttas, säger Eva Maria Hellqvist som är planeringsledare för träd på park- och naturförvaltningen.

Är det löv på trädet eller strax före lövsprickning måste man vara noga med att vattna. Man måste vattna ordentligt flera dagar i rad så att trädet är saftspänt när det flyttas.

De träd som är över 1,2 meter i stamomfång (som man får fram om man mäter längden runt stammen) går bara att flytta till en ny permanent plats. De som är under 1,2 meter i stamomfång kommer däremot att flyttas till en plantskola under byggtiden för att sedan flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats igen. Finns den ursprungliga platsen inte kvar flyttas dessa mindre träd istället direkt till nya, permanenta platser.

När tågtunneln Västlänkens station vid Haga börjar byggas 2018 kommer ett antal stora och mindre träd att behöva flyttas.

– Lindarna i Nya allén (mellan Hagakyrkan och Rosenlundskanalen) är ett exempel på träd som vi kommer att ställa tillbaka, säger Eva Maria Hellqvist.

Denna vackra bok är ett av de stora träd nedanför Hagakyrkan som kommer att flyttas.

Med rätt kompentens och förberedelser är det fullt möjligt att flytta på träden och bevara grönskan i staden under byggtiden. Trädflytten sker på uppdrag av Trafikverket men i samverkan med Göteborgs Stad.

– Vi har varit nere i Tyskland och Holland och tittat på träd som man har flyttat. Om man gör rätt för- och efterarbete är det ingenting logiskt som säger att det här inte fungerar, det görs helt efter konstens alla regler, säger Eva Maria Hellqvist.

Men det är inte bara själva träden och hur de påverkas man måste ta hänsyn till när de flyttas. Även djur- och övrigt växtliv påverkas av en flytt.

– Det har gjorts en inventering på djur- och växtlivet. De stora träden kring Hagakyrkan kommer att stå i liknande miljö. När det gäller de lite mindre träden så finns det en fridlyst lav, en getlav, på vissa av dem. Så när träden flyttas måste de stå i samma kompassriktning och avgasmängd som tidigare, för att getlaven ska må bra. Också vid Korsvägen finns det en hel del träd som har getlav. De kommer att behöva flyttas till Sankt Sigfrids plan. Där får de en liknande miljö, säger Eva Maria Hellqvist.

Eva Maria Hellqvist, här i Kungsparken vid Hagakyrkans hållplats, leder planeringen av trädflytten.

Själva flytten av träden görs med ett par olika maskiner. De allra största träden måste lyftas med hjälp av kran medan resten av träden flyttas med hjälp av specialbyggda trädflyttningsmaskiner.

– Den ena typen är en spadgrävare med fem hydrauliska spadar som går ner i marken och gräver upp en rotklump med trädet i. Den andra varianten ser ut ungefär som två ”glass-skopor” som går ner i marken och gör samma sak, säger Eva Maria Hellqvist.

Maskinen som gräver upp och transporterar trädet har först grävt hålet på den nya platsen. När trädet sedan har satts dit startar efterarbetet. Då gräver man upp runt trädet och klipper alla rötter med sekatör. Detta för att få så rena och fina snittytor på träden som möjligt. Därefter skapar man en växtbädd med riktigt bra, näringsrik och luftig jord runt jordklumpen. Detta gäller för både stora och mindre träd. Och att de måste vattnas, direkt efter flytten och sedan kontinuerligt under de kommande fem åren.

– Ett träd kräver cirka 25 kvadratmeter växtbädd, säger Eva Maria Hellqvist.

De allra största träden måste lyftas med hjälp av kran medan resten av träden flyttas med hjälp av specialbyggda trädflyttningsmaskiner.

En trädflyttningsmaskin sätter ner ett flyttat träd vid Bögatan i Örgryte hösten 2016.

Vid Hagakyrkan finns sex träd som är så stora att de måste flyttas med kran. Arbetet med att förbereda dessa inför flytten har pågått sedan hösten 2015. Ett av dessa stora träd är en bok som står i Kungsparken nära Hagakyrkans hållplats.

– Vi har grävt upp jorden runt omkring trädet och gått ner och skurit av rötterna för att skapa en kvadratisk rotklump. Detta har gjorts vid två olika tillfällen, för att det ska bildas mycket nya rötter inuti rotklumpen som sedan följer med vid flytten. Denna stora bok vattnas med drygt 2 000 liter i veckan, för att stimulera rötterna.

Kan man verkligen skära i rötterna utan att skada träden?
– Att skära av rötterna på rätt sätt skadar inte trädet om man gör rätt efterarbete med god jord och om man vattnar på rätt sätt, svarar Eva Maria Hellqvist.

Ett annat av de stora träden som ska flyttas är en kastanj som kommer att få sin nya plats ner mot Rosenlundskanalen.

– Kastanjer trivs bättre längs med flodbäddar egentligen, så det kommer att bli bra, säger Eva Maria Hellqvist.

När alla förberedelser är gjorda och själva lyftet ska genomföras kommer man att skjuta in järnbalkar under kastanjen och sedan lyfta den med en kran.

När alla förberedelser är gjorda och själva lyftet ska genomföras kommer man att skjuta in järnbalkar under kastanjen och sedan lyfta den med en kran.

De träd som inte kan flyttas kommer att ersättas med så stora nya träd som möjligt.

Hur stora träd kan man köpa?
– Stora träd odlas i och köps bland annat från Tyskland och de största som går att transportera till Göteborg är upp till 100 centimeter i stamomfång.

Text: Karl Jansson

 

Trädflytt-screenshot-video-Haga.jpg

Trädlyft

Film från provlyft av träd i Haga, oktober 2015: Provlyften av tre träd i Haga hösten 2015 var en del av förberedelserna inför bygget av Västlänkens station Haga för att få information om trädens rotsystem och markens egenskaper. Undersökningarna gav större kunskap om de enskilda träden och vad som krävs för att kunna flytta dem eller skydda dem på plats. Reportrar: Fatima Grönblad och Margareta Romare. Foto och redigering: Johan Twedberg.

Frågor och svar om träden

Cirka 1500 träd har inventerats inför bygget av Västlänken. Av dessa kan 700 bevaras på plats och 300 bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. 500 träd ersätts med nya träd, eftersom de bedöms inte klara av en flytt eller påfrestningar under byggtiden. Utgångspunkten är att bevara så många träd som möjligt i staden under bygget av Västlänken. I första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd.

Cirka 180 träd. Ett 80-tal ska stå kvar och skyddas på plats under bygget. Närmare 70 träd ska flyttas tillfälligt för att sedan återplanteras. Flertalet flyttas med mobila trädflyttningsmaskiner men sex träd är så stora att de måste flyttas med kran och förberedas för flytt under två växtsäsonger. Ett 30-tal träd är i så dåligt skick att de ska tas ner och ersättas med plantering av nya träd.

Sex träd kring Haga kyrkoplan är för stora för att flyttas med mobil trädflyttningsmaskin så de måste flyttas med kran. Två bokar och två hästkastanjer flyttas enligt nuvarande plan under hösten 2018 och de två lindarna flyttas 2019. Bokarna är cirka 100 år gamla, övriga cirka 40–70 år. Träden förbereds noga under två växtsäsonger, bland annat genom rotbeskärning, näring och vattning. Träden ska omplanteras inom Hagaområdet och Kungsparken.

Ja, här följer några exempel på tidigare trädflytt i Göteborg med trädflyttningsmaskin: Under början av 1980-talet flyttades lindar från Västra Frölunda till Skånegatan, utefter Nya Ullevi, samt till området kring Gamla Ullevi. Under slutet av 1980-talet flyttades oxlar från Angered till Polhemsplatsen och under början av 2000-talet flyttades ett antal träd inom Nya Allén. 2016 flyttades bland annat 18 skogsekar till Fräntorpsparken.

Publicerad 12 juli 2017 (Uppdaterad 22 juli 2020)