Den bemannade lekplatsen Plikta i Slottsskogen är ett gott exempel på satsningar som ökar tryggheten, tycker Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen.

Den bemannade lekplatsen Plikta i Slottsskogen är ett gott exempel på satsningar som ökar tryggheten, tycker Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen.

”Vi vill skapa en stad som är tillgänglig för alla”

Rätt jobb på rätt plats kan åstadkomma underverk – och skapa jämställdhet och integration, menar Linda Nygren på park- och naturförvaltningen.

Uppdraget för park- och naturförvaltningen är att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och andra allmänna platser i staden.

– I det här jobbet kan vi faktiskt med fysiskt synliga åtgärder bidra till en mer sammanhållen stad. Vi skapar mötesplatser och levandegöra de ytor som finns. Det vi gör är efterfrågat. Alla vill ju ha en bra livsmiljö för våra barn, äldre och alla i åldrarna däremellan, berättar Linda Nygren, som är förvaltningsdirektör på park- och naturförvaltningen.

Här arbetar allt från drift-, anläggnings- och underhållspersonal till planerare och projektledare. De sköter snöröjning, trädgårdsarbete i stor och liten skala och de ser till att gator, torg och tusentals gröna ytor anläggs och vårdas.

I det här jobbet kan vi faktiskt med fysiskt synliga åtgärder bidra till en mer sammanhållen stad. Vi skapar mötesplatser och levandegöra de ytor som finns.

– Det finns många spännande utmaningar men också stora möjligheter. Vi vill skapa en stad som är meningsfull och tillgänglig för alla, och vi använder många typer av kunskap och forskning. Vi vet exempelvis hur olika storlekar på lekytor gör att barn rör sig mer. Det tar vi till oss när vi utvecklar våra lekplatser, rekreationsområden. Jag brinner verkligen för hur de sociala och gröna frågorna samverkar.

”Den allmänna platsen kan verkligen åstadkomma underverk om man aktiverar den och inte bara gör den snygg”, säger Linda Nygren.

Några delar i uppdraget är att skapa nya mötesplatser och att få ut göteborgarna mer i naturen.

– Den allmänna platsen kan verkligen åstadkomma underverk om man aktiverar den och inte bara gör den snygg. Den kan hjälpa till att skapa jämställdhet och integration på många olika sätt.

Förvaltningen har som exempel börjat bemanna lekplatser för att öka trygghetskänslan och samtidigt höja servicen till göteborgarna.

Positivparken i Frölunda, Plikta i Slottsskogen, Bygglekplatsen i Biskopsgården och Hammarkulletorgets lekplats är några av de bemannade lekplatserna i Göteborg.

– Min dröm är att alla åttaåringar och 80-åringar är ute mer och möts oftare. Det är så uppdelat i dag med vad man använder, var man känner sig trygg och var vi möter andra människor. Trygghet åstadkommer man bland annat genom att människor med olikheter möts. Det skapar tillit.

Min dröm är att alla åttaåringar och 80-åringar är ute mer och möts oftare. Det är så uppdelat i dag med vad man använder, var man känner sig trygg och var vi möter andra människor.

Park- och naturförvaltningen är inblandad i många pågående stadsutvecklingsprojekt. Bland annat när kajerna från casinot till operan får älvkantsskydd, i bygget av regnlekplatsen vid Näckrosdammen och när festplatsen för 400-årsjubileumet skapas i Jubileumsparken.

– Vi ska bygga en lek- och lärpark, bereda marken för den ”blå parken” med bassäng i älven, ruff aktivitetsyta utanför konsthallen och massor av ytor med plantering. Det är utvecklande och inspirerande att vi är med som en viktig del i arbetet när det nya Göteborg tar form.

På Bygglekplatsen i Biskopsgården möts människor och skapar tillsammans. Här finns utbildad personal och mycket material för att bygga träkojor, smycken, lådbilar... endast fantasin sätter gränserna.

Tre inspirerande internationella storstäder

Linda Nygren på Park- och naturförvaltningen väljer tre personliga favoriter utomlands där ”gröna insatser” har gjort skillnad i städerna.

Elisabeth Olympic Park i London

”Fantastisk dagvattenhantering med enorma slänter som åstadkommer såväl klimatkompensation som biologisk mångfald. Här finns anslutning till arenor och upplevelsecentrum, och ytor för flexibel användning är utvecklade utifrån behov för olika grupper och olika behov – som häng, vila, utmaning, upplevelse. Skötsel och förvaltning sker tillsammans med verksamheter för arbetsmarknadsåtgärder och volontärsgrupper är medskapande.”

Central Park i New York

”Att hålla fast vid en stor grönyta i en storstad är starkt. Det ger attraktivitet, främjar hälsa och naturligtvis även klimat och biologisk mångfald.”

Bogotá

”Colombias huvudstad har bilfria söndagar där helt andra grupper än biltrafikanterna plötsligt erövrar staden och gör det till sin, som barn och äldre. Plötsligt upptäcker folk staden, möter andra människor, kommer ut och skapar trygghet och trivsel.”

Publicerad 27 december 2018 (Uppdaterad 27 december 2018)