Åkareplatsen resecentrum ligger mittemot taxistationen vid Centralstationen.

Åkareplatsen resecentrum ligger mittemot taxistationen vid Centralstationen.

Åkareplatsen

Åkareplatsen resecentrum mittemot taxistationen vid Centralstationen i Göteborg öppnades den 18 juni 2018. Linjer som tidigare kört till och från Nils Ericson Terminalen, kör nu till det nya resecentrumet.
Projektet är avslutat och klart

Det nya resecentrumet på Åkareplatsen erbjuder service och vänthall inomhus. Närheten till både Drottningtorget och Centralstationen gör att du enkelt kan byta mellan buss, tåg och spårvagn. För att öka trivseln och säkerheten för cyklister och gående finns även nya cykel- och gångbanor inom området. 

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 29 juli 2020