Åkareplatsen resecentrum ligger mittemot taxistationen vid Centralstationen.

Vad?

Det nya resecentrumet på Åkareplatsen erbjuder service och vänthall inomhus. Närheten till både Drottningtorget och Centralstationen gör att du enkelt kan byta mellan buss, tåg och spårvagn. För att öka trivseln och säkerheten för cyklister och gående finns även nya cykel- och gångbanor inom området. 

När?

Resecentrumet är färdigställt och öppnade 18 augusti 2018.

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 8 juli 2021