På Experimentverkstaden i Frihamnen får skolklasser chansen att bygga sin drömbild av framtidens Göteborg genom datorspelet Minecraft. Endast fantasin sätter gränser.

"Vi använder Minecraft för att få barn och ungdomar mer delaktiga i stadsplaneringen. Vi vill få dem att vilja vara med och påverka utvecklingen av staden"

- Vi använder Minecraft för att få barn och ungdomar mer delaktiga i stadsplaneringen. Vi vill få dem att vilja vara med och påverka utvecklingen av staden, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

Det är stadsbyggnadskontoret som har tagit fram hela Göteborg i Minecraft. Allt bygger på stadens egna riktiga geografiska data; hus, vägar, träd och belysning. Trots att det rör sig om 1 meter höga kuber, som spelet är uppbyggt av, så känner man ändå snabbt igen sig när man går eller flyger igenom staden.

"Genom att vara med på Experimentverkstaden försöker vi på ett lättsamt sätt skapa ett intresse för stadsutveckling i Göteborg och förståelse för varför det är viktigt. Det är ju dagens unga som kommer att bo och verka i framtidens Göteborg"

– Genom att vara med på Experimentverkstaden försöker vi på ett lättsamt sätt skapa ett intresse för stadsutveckling i Göteborg och förståelse för varför det är viktigt. Det är ju dagens unga som kommer att bo och verka i framtidens Göteborg, säger Melina Garhed, kommunikationsstrateg på Älvstranden Utveckling.

Nu till helgen den 21–22 april kl 11–16 är Experimentverkstaden öppen för allmänheten.

Det händer mycket i Göteborg. Centrum ska växa med dubbel storlek och bli en inkluderande och grön innerstad när sju delområden utvecklas genom Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Publicerad 19 april 2018 (Uppdaterad 23 juli 2020)