Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de boende. Det är kärnan i den långsiktiga stadsutveckling som ska forma framtidens Angered.

Kontakt

  • Anna Samuelsson
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 072-8567759
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)