Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för dem som bor i Angered. Det är några av tankarna när staden nu börjar titta på utvecklingen av nordöstra Göteborg.

Kontakt

  • Fredrik Olausson
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 11
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 21 februari 2019)