Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för dem som bor i Angered. Det är några av tankarna när staden nu börjar titta på utvecklingen av nordöstra Göteborg.

Kontakt

  • Anna Samuelsson
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 072-8567759
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 28 februari 2019)