Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de boende. Det är kärnan i den långsiktiga stadsutveckling som ska forma framtidens Angered.
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 23 juni 2021)