Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för dem som bor i Angered. Det är några av tankarna när staden nu börjar titta på utvecklingen av nordöstra Göteborg.
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 28 februari 2019)