Stina Hansson presenterar sin rapport om tillit i Hammarkullen

Tillit mellan befolkning och stadsdelsförvaltning är det centrala temat i en ny forskningsrapport från forskaren Stina Hansson. Hanssons rapport berättar om hur förvaltning och boende i Hammarkullen arbetat i med- och motgångar kring stadsutvecklingsfrågor.

Rapporten “Tillit och områdesutveckling, erfarenheter från Hammarkullesatsningen” är en rapport skriven av Stina Hansson, som arbetar på Institutionen för globala studier. I studien tar Hansson upp betydelsen av tillit i förhållandet mellan stadsdelsförvaltningen i Angered och befolkningen i Hammarkullen, kopplat till stadsutvecklingsfrågor. Hansson har bland annat tittat på Göteborgs fokusområde 4, med målet att skapa hållbara och hälsosamma livsmiljöer.

I slutet av februari ska Hansson presentera resultaten i sin rapport, och berätta mer ingående om de slutsatser hon kommit fram till. Ni är välkomna att lyssna på presentationen!

Var: Folkets hus i Hammarkullen

När: 25 februari, 17.00-19.00

Publicerad 15 februari 2019 (Uppdaterad 15 februari 2019)