Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.
Status: Planering pågår. Beräknas klart: 2034.

Backaplan som det ser ut i dag.

Backaplan blir Hisingens nya moderna centrum

Idag består Backaplan mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. Nu planeras det för en mer cityliknande handel, med flera och varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer. Tanken är att de ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden. Backaplan utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns där idag, till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger, konst och kulturverksamheter. Ambitionen är att dessa ska tas till vara i den nya stadsdelen.

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna.

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna.

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet.

Knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken och vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser.

När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) är tanken att det ska finnas cirka 9 000 bostäder (varav ca 2 000 i Kvillebäcken), en ny spårväg med resecentrum vid knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen, ca 140 000 kvadratmeter cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, förskolor, grundskolor, ett gymnasium, en idrottshall och ett nytt kulturhus. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo. Utvecklingen kommer att ske med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut.

Illustration som visar hur Backaplan kan se ut i framtiden.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

När ska stadsutvecklingen på Backaplan vara klar?

Frågor och svar
1

Backaplan består av 1 kvadratkilometer landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller den historiska stadskärnan innanför vallgraven.

10000

10 000 människor kommer att bo och arbeta på Backaplan när det är färdig utbyggt.

9000

När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) ska det finnas cirka 9 000 bostäder.

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Vision Älvstaden ska hela Göteborg

”Det är inte betong och armering som skapar värde i en stad, utan människor och möten. Vi vill skapa livskvalitet, helt enkelt.”

Johan Ekman, Älvstranden Utveckling

Historien om Vision Älvstaden
Uppdaterad 16 december 2019