Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.
Planering pågår. Beräknas klart 2034.

Frågor och svar

Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven.

Så som planerna ser ut nu så kommer omvandlingen och byggandet att pågå under 15-20 år fram till cirka 2035. Men ett område blir aldrig riktigt färdigbyggt.

Vi tror att upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden. 

Det är Göteborgs Stad i samarbete med fastighetsägarna på Backaplan, bland annat Fastighets AB Balder, Skandia Fastigheter, Riksbyggen AB och KF Fastigheter som aktivt samverkar med staden kring utvecklingen av den östra delen av Backaplan.

Ja, det ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och den nya blandade byggelsen med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 26 mars 2021)