Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.
Planering pågår. Beräknas klart 2034.

Kontakt

 • Camilla Lidholm
 • Projektledare Backaplan Fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 13 19
 • Karin Slättberg
 • Projektledare Backaplan Stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 32
 • Sara-Linnéa Östervall
 • Projektledare Backaplan Trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 24 10
 • Ann Bergermark Rintala
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 19 54

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 26 mars 2021)