Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.
Status: Planering pågår. Beräknas klart: 2034.

Nyheter om Backaplan

Vänta lite ...
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 16 december 2019)