Backaplan redo för samråd

Den 28 augusti beslutade byggnadsnämnden att programmet för Backaplan ska ut på samråd. Programsamrådet pågår mellan den 5 september och 16 oktober och under den perioden är det fritt fram att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter.

Samrådshandlingarna finns utställda på Köpmansgatan 20 och i Älvrummet på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, och från den 10 september också vid Lundby bibliotek, Borstbindaregatan 12 a.

Det finns också möjlighet att komma på ett samrådsmöte:
Torsdag den 27 september klockan 17-20 på stadsdelsförvaltningen Lundby, lokal Piren, Vågmästaregatan 1 A.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna:
Program för Backaplan

Du kan lämna synpunkter digitalt i e-tjänsten plan och bygg, länk nedan. Synpunkter kan även lämnas till förvaltningsbrevlådan sbk@sbk.goteborg.se eller per post. Du hittar samrådshandlingarna till höger på respektive sida. Vill du ställa frågor om programmet eller prata med handläggarna? Välkommen på samrådsmöte!

Synpunkter ska lämnas senast 16 oktober 2018.

Program för Backaplan

Publicerad 4 september 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)