Tjejerna tar plats på ny utomhusdansbana

Vid Backaplan invigs den 31 maj en utomhusdansbana där man kan spela och dansa till sin egen favoritmusik. ”Mycket som staden gör används mest av killar och dansbanan är ett sätt att skapa plats för unga tjejer”, säger Klara Wettre på Ungdomssatsningen Hisingen.

Många av stadens idrotts- och fritidsanläggningar för unga, som fotbollsplaner, parkour-parker och fritidsgårdar, används framför allt av killar. Även om platserna är till för alla är det många tjejer som inte känner att de kan ta plats, eller helt enkelt inte är intresserade av de aktiviteter som erbjuds.

För att motverka denna ojämlikhet bygger nu park- och naturförvaltningen, i samarbete med Ungdomssatsningen Hisingen, en utedansbana vi Kvilleplatsen vid Backaplan, som en del av Kvillestråket som växer fram längs Kvillebäcken.

– Eftersom vi vet att dans är ett stort intresse bjöd vi in unga tjejer till en tvådagarsworkshop där de fick dansa, känna på platsen och prata om hur dansbanan borde se ut, säger Klara Wettre, ungdomskonsulent på stadsdelsförvaltningen Lundby som är resursnämnd för Ungdomssatsningen Hisingen.

”Vi bjöd vi in unga tjejer till en tvådagarsworkshop där de fick dansa, känna på platsen och prata om hur dansbanan borde se ut”

Här nedanför finns länkar till mer information och till en film från workshoppen, som hölls i juni 2016.

Kvillestråket är en del i jubileumssatsningen att skapa fler ”Blå och grön stråk och oaser” i staden inför Göteborgs 400-årsjubileum.  

Publicerad 28 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)