E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse. Så här såg bygget ut 2018.

Bebyggelse på Götaleden/E45

När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Europaväg 45 mellan Lilla Bommen och Marieholm, som också kallas för Götaleden, sänks ner ungefär sänks cirka 6 meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Halva sträckan överdäckas vilket ger möjlighet att bygga ovanpå tunneltaket.

Den nya tunneln som byggs, Gullbergstunneln, sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. För en framtida överdäckning förbereds även resterade del av nedsänkningen. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det även två nya trafikmot. För att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och överdäckad så har vi möjlighet att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet. Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Boulevarden som placeras ett kvarter från Gullbergstunnelns tak blir också en ryggrad mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Boulevarden ska bli ett stråk med liv och rörelse och passerar olika platser som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsbanans stationspark. 

Att bygga stad ovanpå en trafikled är naturligtvis komplicerat, en av många utmaningar som måste lösas och som staden nu jobbar med är hur vi ska hantera luftmiljön i området.

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Kontakt

  • Patrick Centerwall
  • Kommunikatör
Uppdaterad 23 juni 2021