Bergsjön

Bergsjön

Bergsjöbadet utvecklas och rustas upp

Med ny lekplats, grillplats och trädäck för solbadare blir det fler mötesplatser.

På och runt badplatsen kommer det under vintern och våren bli nya platser för både aktivitet och vila. I våras samlade vi in synpunkter från de som bor i området och många önskade en ny lekplats, lekplatsen kommer att byggas där det idag är volleybollplan. Lekplatsen kommer bland annat att ha rutschbanor, klätterlek, och en tillgänglighetsanpassad karusell.

Entrén ner till sjön kommer att göras mer inbjudande med bättre trappa, nya bänkar och välkomnande planteringar.
Nere vid vattnet kommer badplatsen få sig ett lyft med ny sandstrand, 3 nya bryggor med badstegar och i mitten av sjön kommer en flotte med hopptorn att locka till lek och äventyr. Grillplatsen kompletteras med fler bänkar och bord som gör det lättare att umgås.

Med mer och bättre belysning blir badet och lekplatsen också mer tillgänglig och inbjudande under längre tid på året.

Till sommaren 2019 beräknas Bergsjöbadet vara klart.

 

Planskiss över nya Bergsjöbadet

Avspärrat under byggtiden

Under byggtiden kommer framkomligheten runt Bergsjön att begränsas, huvudentrén från gångtunneln under Bergsjövägen och hela nordvästra delen av badet kommer att vara avstängt. Stigen längs östra och södra sidan av sjön är dock öppen under hela byggtiden. Se karta nedan.

Det nya Bergsjöbadet byggs av Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad med stöd av Boverket och Bergsjön 2021.

Avspärrat område

Det nya Bergsjöbadet byggs av Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad med stöd av Boverket och Bergsjön 2021.

Publicerad 18 januari 2019 (Uppdaterad 18 januari 2019)